Mediation

, in

Mediation kan escalatie van conflicten voorkomen en in een vroeg stadium helpen oplossen. Dat levert niet alleen kostenbesparing op, maar vooral energie voor de betrokkenen. Energie die dan niet ten koste gaat aan hoog oplopende emoties die ook nog eens kunnen doorwerken naar de omgeving. Wanneer een geschil onoverbrugbaar lijkt en partijen er zelf niet meer uitkomen, is er vaak sprake van ernstig verstoorde communicatie en gebrek aan wederzijds vertrouwen. De kans op verdere escalatie is groot. Een onafhankelijke derde partij, de rechter, kan dan nodig zijn om hier uit te komen.

Alvorens naar de rechter te stappen kunnen betrokkenen eerst nog kiezen voor een traject van conflictbemiddeling: mediation.

De essentie

De essentie van mediation is dat partijen zelf inhoudelijk het conflict (of geschil) oplossen. De mediator zorgt ervoor dat partijen binnen een gestructureerd kader kunnen zoeken naar een voor alle betrokkenen aanvaardbare oplossing. Partijen kiezen vrijwillig voor mediation en geven daarbij de mediator de toestemming om het traject en de gesprekken te leiden. Hét grote voordeel van mediation is een relatief snelle oplossing voor alle betrokkenen. Een mediator kiest geen partij, hij of zij is onafhankelijk en bemoeit zich niet met de inhoud van het conflict. Wanneer een partij hulp nodig heeft in verband met de inhoud van het conflict, dan dient de betreffende partij zelf deze hulp in overleg met de mediator te regelen.

Mediation gesprekken leveren altijd iets op, namelijk inzicht in: “Hoe nu verder?”.

Bij twijfel kun je altijd in slechts enkele gesprekken achterhalen of mediation zinvol is. De kosten hiervan zijn meestal gering ten opzichte van de kosten die zijn gemoeid met het conflict of juridische kosten!

Voorbeelden van conflicten waar mediation uitkomst kan bieden:

  • Onenigheid op de werkvloer; medewerkers onderling of medewerker versus manager.
  • Ruzie binnen een managementteam; ernstige verstoring in de productieketen.
  • Ongewenste intimiteiten; dreiging naar escalatie en point of no return.
  • Preventief: fusie, overname, reorganisatie, cultuurverandering, herindeling werk.

Interesse? Neem contact op met Hans Herlaar

Artikel delen: