Verandermanagement

, in

Robotica‘De enige constante is verandering’ is een bekend motto in managementland. Veranderingen horen bij het leven. Van geboorte tot dood hebben wij allemaal te maken met veranderingen, dag in dag uit. Toch maakt het een wereld van verschil of wij de veranderingen zelf initiëren, de veranderingen onvermijdelijk zijn zoals bij natuurrampen of dat de veranderingen ons opgelegd worden door anderen. De laatste twee redenen vinden we meestal minder leuk. In bedrijven ontstaan veranderingen doorgaans door reorganisaties die te maken hebben met kostenbeparing, nieuwe verdienmodellen en de invoering van nieuwe processen en IT. Een belangrijke succesfactor bij zulke veranderingen is de mate waarin rekening gehouden is met de cultuur en het gedrag van de mensen die de veranderingen moeten dragen. Niet alleen voor succes in het begin maar juist ook daarna, op de langere termijn (duurzaam succes). Vragen die dan belangrijk kunnen zijn:

  • Wat zijn de ingesleten gewoonten vanuit het oude proces?
  • Wie van de medewerkers houdt er van nature van verandering? Die mensen kunnen dan ingezet worden om het proces op gang te brengen.
  • Voor anderen geldt veel meer: ‘What’s in it for me?’ Zijn degenen die het betreft er wel van op de hoogte hoe zij er beter van kunnen worden?
  • Sommigen zullen geen enkele verandering toejuichen, maar hoe neem je die dan toch mee?

De onderwerpen die bij deze vragen horen zijn allesbehalve gemakkelijke bijkomende vraagstukken voor een operationeel manager of verandermanager in de eigen organisatie. Hier kan de specifieke deskundigheid van De Zwerm Groep met onze ervaring met organisaties, kennis van processen én kennis van het gedrag van mensen in verandersituaties, dé aanvulling geven die de ingezette verandering tot een duurzaam succes maakt.

Meer informatie?

Staat u voor een verandertraject ? Of zit u er middenin? Neem contact op met De Zwerm Groep.

Artikel delen: