‘Kracht van Gedrag’ een leuke en effectieve teamdag.

, in

shutterstock_75455761

In de praktijk: training Kracht van Gedrag

Om de kwaliteit van de zwemlessen een boost te geven, gaan vier medewerkers van een waterpark in Purmerend hun dertig collega’s coachen. Als start van het traject volgden deze vier medewerkers de training ‘Kracht van Gedrag’. De reden is dat zij adequater willen inspelen op de gedragsstijlen van de medewerkers die zij gaan coachen. Vragen die zij graag tijdens de training beantwoord wilden zien:

  • Hoe ga ik om met weerstand?
  • Welke interactie mag ik verwachten gezien mijn eigen gedrag?
  • Hoe krijg ik de ander in de juiste richting?

Training Kracht van Gedrag

Op het gebied van coachen op gedrag hadden de deelnemers behoefte aan een inhoudelijke training. waarmee inzicht in hun eigen gedragsstijlen zou komen. Mijn collega Martin van het bedrijf ‘Quality Movement’ heeft mij gevraagd deze training te verzorgen en de vier deelnemers te trainen, zodat zij met deze inzichten hun eigen collega’s adequater op hun gedrag kunnen aanspreken tijdens de komende coachingssessies. Ik gebruikte hiervoor de beproefde training van De Zwerm Groep: ‘De Kracht van Gedrag’. Martin zal de coaches vervolgens de komende zes maanden verder begeleiden in dit traject.

De aanpak

Voor deze training maakten de deelnemers vooraf online een gedragsanalyse. De uitkomsten kregen zij in boekvorm uitgereikt. Tijdens de training maakte ik de persoonlijke leervraag vervolgens helder. Hiermee ging ik samen met de deelnemers aan de slag. Ze werden zich bewust van hun eigen gedrag en de impact daarvan op anderen. Door oefeningen deden ze meer zelfkennis op en kregen zij de tools aangereikt voor communicatie- en feedbackvaardigheden die zij mee kunnen nemen naar hun team. Zij hebben zicht op en ervaren hoe teamcoaching kan bijdragen aan effectiviteit, productiviteit, verbetering van kwaliteit, meer werkplezier, betere resultaten en algehele ontwikkeling van professionaliteit binnen hun team.

Follow up: mijn collega Martin zorgt voor de verdere coaching. Door de verworven inzichten en het introduceren van de DISC-taal wordt het coachen structureel en ondersteund door een bewezen methode.

De beoogde resultaten voor de deelnemers:

• Zicht krijgen op ‘teamgedrag’ en de kracht van het team in beeld krijgen.

• Weten hoe zij effectiever kunnen communiceren en samenwerken met hun collega’s.

• Tools aangereikt krijgen om hun team beter te kunnen coachen.

• Weten wat voor type medewerker zij zijn, waar hun kracht en hun valkuilen zitten.

• Zich bewust zijn van eigen gedragsstijlen en weten hoe zij anderen beïnvloeden.

• Ervaren hoe zij rekening kunnen houden met de gedragsstijlen van hun collega’s.

De beoogde resultaten voor mijn collega Martin:

• Hij kan met een gedegen kader aan de slag met het begeleiden van de interne coaches.

• Er is een eenduidig kader neergezet als er gesproken wordt over gedragsstijlen.

• Hij kan de interne coaches begeleiden op basis van hun DISC-profielen.

Meer informatie?

Neem contact op met De Zwerm Groep.

Artikel delen: