Timing en inzicht

, in

Heb je een baan? Zit je wel op de juiste plek?
Heb je geen baan, maar zoek je de juiste plek?
Wat is de juiste plek?
Wie bepaalt dat? Hoe bepaal je dat? Wat heb je daarvoor nodig?

Het antwoord: zelfinzicht en het lef om eerlijk te zijn tegen jezelf en je omgeving. Dit klinkt logisch, maar waarover gaat dit nu precies? Als ik naar mezelf kijk, zijn er een aantal zaken die al van jongs af aan belangrijk voor mij zijn. Ik streef naar harmonie bij mezelf en mijn omgeving. Ik heb een grote drang naar rechtvaardigheid en zoek de ruimte om dingen op mijn manier te doen.

Heldere spiegel vormen

zelfinzichtVoor mij betekent dit concreet in mijn werk het volgende. Wanneer ik met mensen in gesprek ga en zij mij hun verhaal vertellen, stel ik vragen die erop gericht zijn de oorzaak van het probleem in kaart te brengen. Dat de vraag gesteld wordt, is voor mij het impliciete signaal dat er iets aan de hand is wat niet in balans is, iets dat de harmonie verstoort. Door hierop door te vragen en in te zoomen, krijgt de ander meer inzicht in de situatie, zichzelf en wat zijn of haar rol in deze is. Wanneer ik op deze manier, waardevrij, in gesprek ben met de ander volg ik mijn talent. Ik ben in verbinding met mezelf en de ander. In het gesprek doe ik recht aan mezelf en de ander door een veilige gespreksomgeving te creëren, waar ruimte is om eerlijk te zijn naar jezelf en het ego even kan rusten. Ik vorm een heldere spiegel voor mijn gesprekspartner. Dit gevoel van het juiste doen, daar word ik blij van. Daar krijg ik energie van. Dat gevoel is voor mij het signaal dat ik goed bezig ben.

Zelfinzicht

In het intro van deze blog gaf ik aan dat ik ruimte zoek om zaken op mijn manier te doen. Om hierop antwoord te kunnen geven, is het belangrijk dat ik eerst antwoord geef op de vraag wat ruimte voor mij betekent. Zoek ik ruimte, creëer ik ruimte of wacht ik af of ik de ruimte krijg? Terwijl ik dit schrijf, realiseer ik me dat ik in het verleden vaak heb zitten wachten tot de ander me die ruimte gaf, met als resultaat dat ik gefrustreerd raakte en klaagde. Ik had het idee dat ik mijn werk niet goed kon doen, mijn energie liep weg en alles voelde als ploeteren. Wat had ik anders kunnen doen? Ik had de ruimte kunnen zoeken en/of creëren. Om dat te kunnen doen, is het wel zaak dat ik eerst weet wat ‘ruimte’ voor mij precies betekent.

Coachgesprek met mij

Ruimte betekent voor mij dat ik duidelijke kaders heb die functioneel en pragmatisch zijn. Kaders die antwoord geven op vragen als: ‘Waar ligt de verantwoordelijkheid?’ en ‘Hoe zit het dan met de bevoegdheden die hierbij horen?’ Als coach en adviseur werkt dit voor mij als volgt. Of het nu om een enkel coachgesprek gaat of over een groot project. Op het moment dat ik een vraag krijg voorgelegd, wil ik graag snel aan de slag en bruis ik van de ideeën. Mijn valkuil is dat ik onvoldoende mijn eigen ruimte helder heb en creëer. Dus, voordat ik de vraag mijn volle aandacht en energie kan geven, zorg ik eerst dat de kaders en contracten duidelijk zijn. In een coachgesprek met mij zal je merken dat ik altijd begin met een contract. Het is voor mij belangrijk dat ik een zorgvuldige probleemanalyse maak en een plan van aanpak. Ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn eigen ruimte en om deze met de ander te communiceren.

Dus de moraal van mijn verhaal van deze blog: als ik goed voor mezelf zorg, door mijn ruimte te creëren, kan ik mijn talent volgen en mij ontplooien om het maximale uit mijn potentie te halen. Ik ben blij en krijg energie van de dingen die ik doe. Werk is een feest: voor mij en voor de organisatie.

Gebruik ons talent

Vergeet niet dat de wereld continu in beweging is. Wijzelf, maar ook organisaties veranderen. Daarom is het zinvol om regelmatig te toetsen of je nog op koers bent. Zit je nog op de juiste plaats? Of zoals in mijn geval, klopt mijn ruimte nog? Vraag jij je ook af of je nog op de juiste plaats zit? Wat die juiste plaats voor jou is of wat jij nodig hebt om op de juiste plaats te komen? Bel gerust vrijblijvend voor een intakegesprek. Gebruik ons talent! Daar worden wij blij van en jij ook!

Meer informatie?

Neem dan contact met ons op.

Artikel delen: