Meesterlijke teams van ‘los zand’

, in

6a00d8341bf67c53ef014e881695ce970d-800wi

Het beheersen van anderen is sterkte. Het beheersen van jezelf is ware kracht

(Lao Tsu, tao te ching)

Wanneer is een team meesterlijk? Wat is eigenlijk een team en waaruit bestaat het? Wanneer spreken wij over een team? Als ik alleen het woord team google, krijg ik 3.550.000.000 resultaten (0,41 seconden). De eeuwige discussie is: wanneer eindigt ‘jij’ en waar begint ‘team’. Mijn ervaring en overtuiging is dat het bij jezelf begint. De persoon die jij ’s ochtends in de spiegel ziet, is de sleutel tot succes. Jij bent verantwoordelijk voor het creëren van eenheid uit los zand.

Groep, team, eenheid

Ooit in een ver verleden ben ik opgekomen aan de Toepad 120, de Van Ghentkazerne. Ik kwam met een groep jongens op van rond de twintig jaar. Allen met maar één doel: marinier worden. De groep werd een team en het persoonlijke doel werd een gezamenlijk doel. Naarmate de opleiding vorderde, werd het team een eenheid. Als eenheid behaalden wij ons doel. Hoe ontstaat nu eigenlijk zo’n groepsdynamisch proces? Het belangrijkste was dat iedereen maar één ding wilde, namelijk marinier worden. De Baksmeester (instructeur) liet ons opdrachten uitvoeren die soms onmogelijk waren. Op die manier leerde ik mijzelf en mijn maten wel kennen. Tijdens de aanvang waren het voornamelijk persoonlijke skills en drills onder de knie krijgen en hierin ervaring opdoen. In dit deel van de opleiding waren de uitvallers vooral de jongens die niet aan de persoonlijke maatstaven konden voldoen. Naarmate de opleiding vorderde, werd steeds duidelijker dat de skills en drills nodig zijn om als groep te kunnen functioneren. Nog later in de opleiding werden de groepsopdrachten steeds moeilijker gemaakt, zodat wij konden ervaren dat wij niet zonder elkaar konden. Ook tijdens dit deel kregen wij te maken met uitvallers; dat waren vooral de jongens die ervoor kozen om niet in de anonimiteit van de groep te willen vallen. Het was duidelijk dat wij een onderdeel uitmaakten van iets groters dan onszelf. Met deze verantwoordelijkheid maakten wij gebruik van elkaars sterke kanten en ondervingen wij elkaars zwakke kanten.

Eenheid is heelheid

Als een aantal eenheden op een bepaalde manier gerangschikt zijn of met elkaar in wisselwerking zijn, kan er dus een nieuwe eenheid ontstaan met een nieuwe eigenschap. Die eigenschap van de grotere eenheid wordt, gezien vanuit de samenstellende delen, aangeduid met synergie of met emergent. Zeer zuiver silicium (gewonnen uit zand) kan gebruikt worden als basismateriaal voor halfgeleiders, transistors, IC’s, computers enz. Dan ontstaan er nieuwe eenheden. Datzelfde zien wij eigenlijk ook in bedrijven; hierbij blijkt dat een empathisch vermogen voor bijvoorbeeld leidinggevenden een belangrijk element is om leiding te kunnen geven aan een team. Empathie staat voor de vaardigheid om emoties en gemoedstoestanden van andere personen te herkennen, begrijpen en interpreteren. Deze vaardigheid zorgt voor verbinding. Verbinding is eenheid. Eenheid is heelheid. En heelheid is geen ‘los zand’.

Heb jij in jouw bedrijf of op jouw afdeling los zand of eenheid?

– Begin bij jezelf: ben jij onderdeel van een team? En wil jij dit?
– Signaleer jij teamleden die niet op niveau zijn of onder de maat presteren?
– Heb jij het gevoel dat er losgeslagen afdelingen of individuen zijn?
– Herken jij mensen die zichzelf belangrijker vinden dan het team?
– Zie jij collega’s met een eigen missie? Verborgen agenda’s?
– Ervaar jij dat het leiderschap niet voldoet aan de omgevingseisen?

De Zwerm Groep: van individu naar groep naar eenheid

Vogels die plotseling een zwerm vormen en in één richting wegvliegen: het is alsof er dan een nieuw groot wezen ontstaat. Fascinerend en beangstigend tegelijk, en niet te begrijpen uit het gedrag van de individuele dieren. Een zwerm heeft emergente eigenschappen, die de vogels individueel niet bezitten. Dieren met een klein brein en beperkt communicatievermogen kunnen door samenwerking complexe taken uitvoeren en inspelen op bedreigingen uit de omgeving. Dit wordt zwermintelligentie genoemd. Dit concept overbrengen in jouw bedrijf is onze motivator.

Spelen bovenstaande opsommingen af in jouw bedrijf? Dan is de volgende vraag: wíl jij onderdeel zijn van een groep of een team? Maar jij weet niet hoe? Ben jij de teamplayer die wel de moed heeft om zichzelf in de spiegel aan te kijken en daarin het verschil te betekenen. En ben jij op zoek naar die reflectie? Ben jij iemand die zichzelf durft te overwinnen, in plaats van van anderen te willen winnen. Als jij die stap wil maken, zijn wij er klaar voor om jou te helpen onderdeel te worden van een meesterlijk team.

Meer informatie?

Neem contact met mij op voor meer informatie.

roos

Artikel delen: