Rebellen in de groep!

, in

doehetzelf

Je hebt soms van die situaties waarin je verzeilt raakt, maar waarvan je ook het idee hebt dat ze onontkoombaar op je pad moesten komen. Dat overkwam mij vrijdag 27 mei. Ik raakte verzeild in een bijenkast: misschien honing, maar het is ook oppassen geblazen. Ik was gevraagd om sessievoorzitter te zijn bij het event Rotterdam Kantelt in het Maastheater. Het idee is dat we midden in grote sociaalmaatschappelijke uitdagingen en veranderingen zitten. We zien steeds meer mensen die vernieuwing nastreven en het ook ‘anders doen’. De krachten bundelen om te komen tot echte zinvolle verandering in Rotterdam, daar gaat het om! Het is een spin-off van Nederland Kantelt van hoogleraar Jan Rotmans en geïnitieerd door de vernieuwers: Nancy Hoffmann, Nynke Schaaf en Erik Visser.

Er werden vier sectoren belicht: bouw, energie, zorg en onderwijs. Ik mocht de drie sessies (ze werden ‘bijenkasten’ genoemd) over het onderwijs voor mijn rekening nemen. Als Imker, want zo werd ik als sessievoorzitter genoemd. De bedoeling ? Komen tot een verzameling van ideeën en acties voor verbetering en vernieuwing in het onderwijs: zoemen maar!

Enquête als startpunt

In een groep van zo’n twintig personen met elkaar denken en brainstormen over wat er op onderwijsgebied aan vernieuwing nodig is en daarmee ook tot concrete acties komen, is hard werken. Zeker met zo’n uiteenlopend gezelschap: ondernemers, managers in het onderwijs, onderzoekers, beleidsmakers, docenten – al jaren in het vak en ook sommige net begonnen. Maar wat een leuke groep mensen! Het was een plezier om met deze groep te onderzoeken wat zij als problemen ervaren en wat nodig is om vernieuwing voor elkaar te krijgen en kanteling te doen ontstaan. Als hulpmiddel voor deze dag was er een enquête ingevuld. Deze enquête bleek een mooi startpunt. Ideeën borrelden op, andere werden weerlegd of verder besproken. Een stelling die mij aansprak is: ‘Het onderwijs is zo in slaap gesukkeld dat we zo meteen ontdekken dat onderwijsinstituten niet meer nodig zijn, omdat onze kinderen zelf al een andere manier van leren hebben gevonden.’ Deze eerste bijenkastronde werd afgesloten met noteren van persoonlijke acties en in de evaluatie bleek er veel energie in de groep te zijn ontstaan.

Niet mijn verantwoordelijkheid?

Veel bezoekers van de eerste sessie kwamen in de daaropvolgende bijenkastsessies ook weer terug. Leuk, een nog grotere groep, maar hoe zou dat lopen? We hadden in de eerste ronde een mooi resultaat bereikt, maar hoe kon ik déze ronde ook goed laten verlopen en kon ik de verachting van de mensen van de eerste keer waarmaken? Maar wacht even … dit was niet alleen mijn verantwoordelijkheid. En het is ook niet mijn resultaat, maar dat van ons allemaal. Gelijk maar bespreken: ‘hoe pakken we dit samen aan?’. Een korte samenvatting van de eerste sessie door mij, geholpen door degenen die daarbij waren geweest, was de oplossing. Het werkte subliem! Ook in de daarop volgende rondes. De nieuwe mensen pikten het snel op en we konden daarop voortbouwen.

Rebellie

De deelnemers vertelden elkaar verhalen, hoorden van anderen wat zij beleefden in het onderwijs en hoe het beter zou kunnen. Op de vraag wat je vandaag al kan doen om verbetering te krijgen, vond ik een sterk antwoord: ‘Wees een rebel en doe het eens zoals je vindt dat het beter kan. Er is meer mogelijk dan je vaak denkt.’ Trouwens ook fijn om bevestigd te krijgen dat de school in Den Haag De Vrije Ruimte (http://www.devrijeruimte.org) waar ik als vrijwilliger bestuursvoorzitter ben, ook op de goede weg zit met vernieuwing in het onderwijs. Daar wordt nu al elke dag onderwijs gegeven op een manier die in de discussies genoemd werd als een ‘toekomstdroom’. Dat is natuurlijk leuk om te horen. We konden de laatste bijenkast afsluiten met een concrete gezamenlijke actie: het oprichten van een onderwijsplatform op Part-up: ‘Rebellen in onderwijs‘. Weer honing uit de bijenkast.

Tegengeluid

Er werd in de discussies goed geluisterd naar elkaar én er was oor voor de tegengeluiden. Zonder zo’n oor voor tegengeluid, kan je denken dat jouw weg de enige juiste is, dat alleen jouw aanpak werkt. In mijn begeleiding van teams zie ik dan, dat ook de aardigste mensen gemakkelijk zo ver gaan dat ze volledig gaan dwarsliggen en de boel saboteren. Dat kan soms nuttig zijn, maar moet ten minste benoemd worden. Dat was niet nodig geweest deze dag! Na de plenaire slotrede door Jan Rotmans was het tijd voor de netwerk- en borrelgesprekken. Ik had een goed gevoel over deze dag. Leuke mensen ontmoet, energie in de sessies gekregen, veel mooie ideeën gehoord en mijn passie kunnen uitleven. Ik ging geïnspireerd naar huis!

Natuurlijk, dit is pas het begin, het kantelen moet zich nu doorzetten. Kijk op http://rotterdam-kantelt.nl/ hoe we verdergaan. Wil je meedoen? Help mee kantelen, meld je aan bij http://www.meetup.com/RotterdamKantelt/

En wil je:
– de beste ideeën naar boven krijgen in jouw organisatie of team en energie genereren?
– een positieve start van noodzakelijke veranderingen voor elkaar krijgen?
– iets ogenschijnlijk onmogelijks bereiken, alleen of met je team?

Meer informatie?

Neem dan contact met me op. We kunnen dan samen bekijken hoe je dat voor elkaar krijgt!

Artikel delen: