Dienst – Interim Management

Sir Ernest Shackleton

Heeft uw organisatie een gerichte opdracht waar tijdelijke inzet van een externe manager gewenst is?  Onze kennis, expertise en ervaring zetten wij in om u tijdelijk te ondersteunen bij of leiding te geven aan een team, afdelingen of project.

Als Interim Manager bieden wij extra knowhow ter versterking van uw bedrijf, waardoor toegevoegde waarde wordt gecreëerd. Er zijn geen emotionele banden met uw bedrijf, waardoor wij efficiënt en zakelijk opereren. Bovendien is inzet van een Interim Manager effectief: pay per hour. Daardoor zijn de kosten lager dan voor een manager met vergelijkbare kwalificaties op de pay-roll.

Interim Management in de praktijk

In de praktijk wordt een aantal typen Interim Management onderscheiden*, waarvan de belangrijkste drie zijn:

  • Algemeen management: tijdelijke waarneming van de volledige directiefunctie met totale eindverantwoordelijkheid betreffende beleid en beheersmatige zaken. De redenen: overbrugging wegens ziekte of vertrek, het doorvoeren van een herstructurering of afslanking, het ontwikkelen en doorvoeren van een nieuwe strategie.
  • Veranderingsmanagement: het realiseren van een nieuwe organisatiestructuur en/of cultuur. De redenen: het opbouwen en motiveren van een nieuwe organisatie na samenvoeging of fusie, het in- of doorvoeren van nieuwe procedures en/of systemen in bestaande organisaties.
  • Beleidsmanagement: het uitvoeren van de managementtaken. De redenen: het tijdelijk toevoegen van specifieke knowhow, het realiseren van nieuwe activiteiten (differentiatie of diversificatie) of ad hoc oplossingen bij een onverwachte lacune in de bedrijfsvoering.

Meer informatie

Meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

*RIM