Functiebenchmark voor organisaties

, in

Een bijzondere vorm van analyse is de functiebenchmark. Dit is een zeer efficiënte en snelle manier om in kaart te brengen wat een functie aan ingrediënten nodig heeft om succesvol te zijn. Onze benchmark volgt een aantal gestructureerde stappen met als resultaat een functieprofiel van een realistische en door de organisatie gedragen functie. Dit functieprofiel beschrijft hoe de functie eruitziet en welke hardskills en softskills voor de functie vereist zijn.

Met deze benchmark komt u er achter:

  • over welke gedragspatronen de kandidaat moet beschikken om effectief gedrag te laten zien;
  • over welke drijfveren de kandidaat moet beschikken om op de lange termijn intrinsiek gemotiveerd te zijn;
  • over welke talenten de kandidaat moet beschikken om de beste resultaten te behalen en de functie effectief uit te voeren;
  • over welke competenties, opleiding en werk- of denkniveau de kandidaat moet beschikken om in de functie succesvol te zijn.

Dit functieprofiel geeft daarmee de mogelijkheid een vergelijking te maken tussen de skills waar een functie om vraagt en de skills die de kandidaten voor de betreffende functie bezitten. Om een scherp beeld te krijgen van de softskills maken wij gebruik van het beproefde TriMetrix Functie Profiel.

Breed gedragen resultaat

Functies hebben een geschiedenis en er aan gekoppelde voorwaarden zoals kwaliteitseisen en beloning. Een nieuwe functie krijgt daar mee te maken. Met onze methode wordt dat allemaal in kaart gebracht en kunnen we daar vervolgens goed op inspelen.

Het is belangrijk een goed beeld te krijgen van de functie en haar plaats in de organisatie. Daarom oriënteren wij ons in de voorbereiding op een mogelijk al bestaand functieprofiel, de situatie waarbinnen de functie uitgevoerd wordt en de manier van werken binnen de organisatie.

Tijdens de benchmark werksessie kaderen we de functie (waar staat de functie in de organisatie) en onderzoeken we het bestaansrecht van de functie. De voor de functie vereiste competenties, inhoudelijke kennis, ervaring, opleiding en werk- en denkniveau worden tijdens deze sessie verduidelijkt en kritisch getoetst. Nadat alle deelnemers ter plekke via internet een vragenformulier hebben ingevuld onstaat het gewenste profiel dat met elkaar kritisch besproken wordt. De schriftelijke uitwerking van de resultaten van deze sessie ronden de benchmark af.

Selectie van de juiste kandidaat

De benchmark is uit te breiden met een vergelijking van de kwaliteiten van kandidaten met het functieprofiel en advies hierover.

De softskills van de kandidaat worden gemeten met behulp van een online assessment. De kans op succes en plezier in een bepaalde rol of functie neemt toe naarmate persoonlijke softskills beter passen bij wat er in de functie en door de organisatie gevraagd wordt. De uitkomsten in de vorm van een rapport worden persoonlijk met de kandidaat besproken in een gesprek van een uur.

In ons advies vergelijken wij de uitkomsten van de kandidaat met die van de functie. Wij geven advies met betrekking tot een al dan niet succesvolle matching van de kandidaat op het functieprofiel of een advies over de ontwikkelmogelijkheden van de kandidaat. Daarmee kan door de opdrachtgever een kwalitatief goed onderbouwde keuze gemaakt worden voor de beste kandidaat voor de functie of afspraken worden gemaakt over een persoonlijk ontwikkeltraject.

Aanmelden/informatie

Wil u meer informatie aanvragen klik dan hier

info@dezwermgroep.nl

Klik op onderstaande link om folders te downloaden

Artikel delen: