Agressieregulatie trainingsprogramma

, in

agressie 1

Succes

Het trainingsprogramma dat oorspronkelijk ontworpen is voor de Brandweer ten tijde van de Nuclear Security Summit eerder dit jaar is een succes.

Binnen Veiligheidsregio Haaglanden VRH zijn inmiddels op twee centrale locaties al meer dan 20 trainingen verzorgd.

Ontwerper van dit programma Willem Biesot (De Zwerm Groep | Den Haag) begeleidt, samen met speciaal opgeleide experts, deze leerzame training.

De zorgvuldig uitgekozen technieken en oefenvormen zijn geen losse trucs: ze passen in een compleet systeem van competentiemanagement. Tot het einde van dit jaar staan er nog 40 bijeenkomsten in de planning. Iedere repressieve brandweer man/vrouw doorloopt het programma.

Hieronder een korte impressie  van de training. Het filmpje duurt circa één minuut.

 

 

agressie 2Reactie van deelnemer Richard:

“Het programma is nuttig, zeker met ons beroep is het goed om te weten hoe je met agressie om kan gaan … die je in de praktijk tegen kunt komen.”

 

 

OMGAAN MET GEWELD

agressie 3

Stress bij jezelf door agressie van een ander:

In het voor de brandweer ontworpen trainingsprogramma gaan we in op de verschillende processen die bij agressie en geweld aan de orde zijn. We beginnen met inzicht in de eigen stress niveaus en de bijbehorende verschillende kenmerken. Daarna beschrijven we welke vormen van kortdurende stress aan de orde kunnen zijn. Tenslotte koppelen we dit aan de verschillende stadia van verbaal en fysiek geweld.

Het juridisch kader:
Mede dankzij de inbreng van een in geweld gespecialiseerde collega plaatsen we verschillende casussen in een helder juridisch kader.

Wat wil dat zeggen:
Het is ongewenst dat de Brandwachten (hulpverleners) zelf agressief worden en/of geweld gebruiken. Ook niet als reactie op agressie en/of geweld jegens hen.
Elk individu heeft recht zich te verdedigen (verbaal of fysiek) tegen een bedreiging, echter moet rekening worden gehouden met de ernst van de bedreiging. Het juridisch kader zoals wij dat uitleggen geeft aan binnen welke grenzen een individu (de hulpverlener) zich proportioneel mag verweren. Het verleggen van de focus zoals hieronder wordt beschreven is de essentie van onze trainingsaanpak.

Een praktijk voorbeeld:
Als voorbeeld nemen we een situatie waarbij een hulpverlener wordt “aangevallen”.
De agressieve, emotionele persoon pakt de hulpverlener vast bij de mouw of schouder.
Dit betekent dat de hulpverlener zich zal beperken tot het verleggen van de focus van de agressor welke nu ligt bij de greep. Door het verleggen van de focus, denk hierbij aan het verrassen van de agressor door hem onverwacht een hand te geven, komt de hulpverlener eenvoudiger uit deze greep. Anders dan de strijd aan te gaan (te verzanden in trekken en duwen) wat wel vaak de eerste impulsieve natuurlijke reactie is.

Proportioneel verweer:
De oplossing voor het loskomen uit de greep van de agressor is een dermate makkelijke handeling dat de hulpverlener geen beroep hoeft te doen op verdere vormen van agressie beheersing, hij kan zich richten op de noodzakelijke ‘de-escalatie dialoog’ en de hulpverlening.

Agressie: hoe ontstaat dat?
De persoon ontvangt een of meerdere prikkels, hierdoor stijgt de adrenaline spiegel en komen er diverse hormonen vrij. Waaronder Noradrenaline, Adrenaline en Cortisol.
De combinatie van deze hormonen zorgen voor een opgejaagd gevoel, waardoor o.a. natuurlijke overlevingsreflexen de overhand nemen. Hierdoor neemt de creativiteit en het vermogen om rationeel te handelen af.
De verschillende emotionele prikkels kunnen er voor zorgen dat de agressor zich buiten proportioneel verbaal of fysiek opstelt tegen over een ander persoon.

Omgaan met agressie:
Bij de hulpverleners gebeurt precies hetzelfde, hier komen vaak dezelfde hormonen vrij als reactie op de handelingen van de agressor. Echter hierbij geldt dat de hulpverlener handelingsbekwaam (beheerst) moet blijven.
De agressie en regulatie training geeft de deelnemer handvatten om handelingsbekwaam te blijven.

Hieronder een praktijk voorbeeld van een trainingssituatie omgaan met een geëmotioneerd persoon.
Let vooral op hoe de bevelvoerder de geëmotioneerde persoon met non-verbale communicatie kalm weghaalt van het incident naar neutraal terrein en open vragen stelt.  Hierdoor zal het gedrag van de geëmotioneerde persoon niet escaleren maar juist kalmeren.

Meer informatie?

Wil je een keer komen kijken? Neem contact op De Zwerm Groep.

Artikel delen: