Zonder botsen niet meesterlijk

, in
Stephane Deneve 600x300

Stéphane Denève

Soms kan teamwork tot indrukwekkende resultaten leiden. Bij het lezen van het jaarverslag 2015 van De Vrije Ruimte, de democratische vrije school waaraan De Zwerm Groep zich verbindt, was ik onder de indruk hoeveel in een schooljaar was gedaan. De uitdagend gestelde doelen waren bereikt: goede resultaten van de leerlingen, groei van het aantal leerlingen, een UNESCO-oriëntatieschool geworden, werken met Living Values waardenonderwijs en invoering van sociocratische besluitvorming. En hoewel het kind centraal staat op deze school, ook de ouders zijn steeds meer betrokken en doen volop mee! De school (http://www.devrijeruimte.org) wordt geleid door een klein team dat de school gestart en gevormd heeft. De meesten zijn vanaf het begin, zo’n negen jaar geleden, bij elkaar en nog elke dag is de passie voelbaar om een goede school te zijn en op de beste manier kinderen les te geven. Het afgelopen jaar moesten zij veel keuzes maken. Daarbij hielden ze rekening met het kind, het team en de mensen die met de effecten te maken krijgen. Dat heeft goed gewerkt, de resultaten zijn ernaar en je merkt dat er iets bijzonders is gepresteerd. Voor mij is dit een meesterlijk team.

Met een knipoog naar Socrates die het begrip meesterschap in verband brengt met inzicht in wat juist handelen is en dat virtuoos te doen, noem ik een team meesterlijk als dat zijn doelen bereikt door bewust keuzes te maken die goed zijn voor individu, team en degenen die de gevolgen gaan merken. Je kunt ook zeggen duurzaamheid en verantwoord ondernemen vormen een onderdeel van je beslissingen.

Scrum of Superchicken?

Wat er bereikt kan worden door goede samenwerking doet mij wel vaker versteld staan. Bij sport natuurlijk maar ook bijzondere ruimtemissies, of bands en orkesten. En ze doen het allemaal op hun eigen manier. Bij sommige bedrijven zoals in Silicon Valley hebben  ze de tactiek om alleen de beste mensen in te huren en ze beter te betalen dan andere bedrijven. Cherrypicking. Topvoetbalclubs die het zich kunnen veroorloven, doen dat ook. Lijnrecht tegenover deze aanpak staan weer onderzoeken die aangeven dat een team met alleen toppers ook niet overal werkt (zie maar eens het verhaal over het super-chickenmodel) en bedrijven die juist met een mix van mensen en kwaliteiten succes hebben. Een beetje geluk zal er ook wel bij horen. Wereldwijd wordt er geëxperimenteerd met nieuwe vormen van samenwerking. Innovatieve organisaties die structuren bedenken die meer recht doet aan de huidige manier waarop mensen willen werken. Meer zelfsturing, zelforganisatie, democratischer besluitvorming, Holacracy, en teams die sneller tot resultaten komen door bijvoorbeeld Agile en Scrum-methodieken.

De school De Vrije Ruimte is een voorbeeld dicht bij huis. Een democratisch georganiseerde school met een structuur waarin met sociocratische kringen iedereen (en elk kind) bij de besluitvorming betrokken kan zijn en elke mening telt. Mooi om te zien dat het werkt.

Een zetje als het niet lukt

Mijn eigen ervaring als manager is dat hoe je het ook organiseert, dat wat er gebeurt tussen mensen bepalend is. Zoals ik het zie zijn er drie ingrediënten die dat in de goede richting sturen: dat je kwaliteiten gebruikt worden, dat er ‘botsingen’ zijn en dat je als team niet stilstaat. Ik heb vaak een nieuw team of afdeling mogen starten. Voor mij begint dat met het herkennen en helpen inzetten van de aanwezige kwaliteiten op de juiste taken. In mijn kennismaking met de andere teamleden wil ik altijd ontdekken waar iemands kwaliteiten liggen en welke taken en rollen hij/zij nu heeft. Dan is het verbazingwekkend om te zien dat de kwaliteiten die in mensen verscholen zitten niet worden gebruikt. Dat je kwaliteiten passen bij het werk dat je doet is echt essentieel. Heb je de rol die bij jou past in het team (check eens de Belbin-teamrollen)? Ken je je eigen kwaliteiten en drijfveren? Zet je die in? Kan je daarop invloed uitoefenen? De meeste mensen kunnen hierbij echt een zetje gebruiken. Ik ben van mening dat in een meesterlijk team elk radertje groot of klein een belangrijke functie heeft. De verschillen kunnen elkaar aanvullen ook de verschillen in opvattingen. Maar diversiteit maakt een team pas sterk als de verschillen erkenning krijgen. Dat vereist wel regie: herkennen, erkennen en doen groeien van kwaliteiten. Ook trainen en uitvoeren horen daarbij. Ik zie de dirigent voor het orkest al zwoegen.

Botsen maakt het verschil

Verschillen van opvattingen maar ook betrokkenheid en verbondenheid zijn vooral gebeurtenissen tussen mensen. Elkaar motiveren en kritische noten kraken doen we in interactie met elkaar (zie ook mijn stukje over groepsdynamiek). Botsen, en een grote kans hebben om ’toevallig’ tegen een ander aan te lopen zie ik daarom als een must. Gedachten, meningen en ideeën kunnen zich dan op een natuurlijke manier uitwisselen zodat de ontwikkelingen versnellen en kansen vergroten. Sneller en beter reageren op klanten en op collega’s binnen de organisatie, maar ook het zien en doorvoeren van verbeterpunten gaat altijd soepeler met deze ’toevallige’ communicatie tussen mensen. Ontmoetingen bij de koffiemachine dragen daar stevig aan bij is mijn ervaring. Botsen en communiceren dus! Hoe gaat dat in jouw team?

Vanuit beweging meesterlijk

Vanuit beweging je richting vinden en tot prestaties komen gaat gemakkelijker dan vanuit stilstand. In welke organisatievorm je ook werkt, de beweging erin krijgen, de kwaliteiten zien en gebruiken, de kracht van de groep inzetten en leren op de juiste manier te communiceren om als team te presteren, dát is wat De Zwerm Groep voor je kan doen. Door met onze ervaring en kennis boven de stof te staan, de mogelijkheden van het team te zien, de kwaliteiten vrij te maken en in te grijpen waar nodig, mag je van ons meer verwachten dan wat de standaard oplossingen kunnen bieden. Er voor zorgen dat een team de juiste aandacht geeft aan het individu, het team als geheel en aan de gevolgen van de keuzes.

Dat geeft een meesterlijk team.

Meer informatie

Wil jij met jouw team ook meer bereiken? Neem dan contact met mij op.

 

Artikel delen: