Teamtraining Drijfveren

, in

Wat brengt u en uw teamgenoten werkelijk in beweging?

‘Vergeet niet, het is de geheime kracht, diep in ons weggeborgen, die onze drijfveren stuurt; daar komt die overredende stem vandaan, daar ligt de kern van het leven, daar, zouden we zelfs kunnen zeggen, is de mens zichzelve.’

Marcus Aurelius, Romeinse keizer.

drijfveren

De motivatie van mensen om (top)prestaties te leveren neemt toe naarmate zij hun passies, voorkeuren en interesses kwijt kunnen in hun functie of werkomgeving. Omgekeerd, mensen raken gedemotiveerd en gestrest op het moment dat zij in een functie of loopbaan te veel concessies moeten doen aan de normen en waarden die zij persoonlijk belangrijk achten. Inzicht in wat mensen werkelijk beweegt is derhalve van onschatbare waarde voor organisaties die met hun teams tot topprestatie willen komen.

Kortom, door de drijfveren te kennen en erop in te spelen, ontstaat een drijvende kracht die mensen écht motiveert. Daarom is herkennen, begrijpen en effectief gebruiken van drijfveren cruciaal voor motivatie en gedreven teamprestatie.
Deze training biedt u direct en helder zicht op eigen en andermans drijfveren en de waarde daarvan voor het team.

Laat u verleiden, kom in beweging, ontdek de drijvende kracht van uw drijfveren, wat uw teamgenoten in beweging brengt en hoe u samen tot betere samenwerking komt.

Wat kunt u verwachten

Een onvergetelijke training. Een training waar niemand op voorhand de uitkomsten kan voorspellen, maar waarvan de deelnemers later zeggen: ‘Weet je nog toen, die dag in januari met De Zwerm Groep!?’

Succes voor en door het team, het resultaat van samenwerken door effectiever in te spelen op elkaars drijfveren.
Herkennen van eigen en andermans drijfveren vanuit het doel van de training en daar effectief gebruik van maken. Wij laten ons leiden door wat er gebeurt, door wat de deelnemers inbrengen en meebrengen. Dat neemt niet weg, dat we doel- en resultaatgericht werken om de benodigde drijfveren voor effectieve teamresultaten inzichtelijk te maken en écht te gebruiken.

Wat u niet kunt verwachten is een training, waarbij u na de lunch in slaap valt of waarbij u alleen maar luistert. Het team is aan het werk en De Zwerm Groep begeleidt en activeert dit proces. De Zwerm Groep procesbegeleiders zijn gecertificeerde MDI-experts.

Voor wie bestemd

De Teamtraining Drijfveren is voor:

 • Organisaties die van teams ‘meesterlijke’ prestaties verwachten;
 • Teams die vinden dat de samenwerking kan verbeteren;
 • Mensen die in teamverband succesvol willen worden of blijven;
 • Teams die eigen en andermans drijfveren willen begrijpen en benutten;
 • Teams die vanuit de basis zichzelf en anderen willen bewegen;
 • Teams die extra mogelijkheden willen verkrijgen om elkaar te motiveren.

Belangrijkste ingrediënten

 • MDI-Drijfverenprofiel:
  Het MDI-Drijfverenprofiel brengt persoonlijke normen, waarden, interesses en attituden in kaart en gaat uit van een zestal ‘basisattituden’, geformuleerd door de Zwitserse gedragswetenschapper Eduard Spranger. Deze zes attituden lenen zich bij uitstek voor toepassingen in een omgeving waar mensen zich ontplooien en moeten samenwerken om een doel te bereiken. De twee (soms drie) attituden waarop een respondent het hoogst scoort, motiveren hem of haar om in actie te komen. Een profiel wordt verkregen met behulp van het invullen van een korte vragenlijst via het internet, dit duurt maximaal 10 minuten. Uitleg en uitreiking van het profiel vinden plaats tijdens de teamtraining. De Zwerm Groep procesbegeleiders zijn gecertificeerde MDI-experts.
 • Ruimte creëren:
  Ieder mens is succesvoller als hij zichzelf kent. Om jezelf beter te leren kennen is ruimte nodig. Ruimte waarin respect, begrip, initiatief, verantwoordelijkheid nemen, veiligheid bieden, doelgericht te werk gaan, evalueren en resultaten vieren mogelijk zijn. Wij creëren deze ruimte in onze teamtrainingen.
 • Activiteiten:
  Er worden diverse activiteiten uitgevoerd. Deze worden gekozen in samenspraak met het team. De activiteiten zijn gevarieerd. Mogelijke activiteiten zijn: bouwopdrachten (vlotten, katapult of brug); diverse sporten als kanoën, drakenboot varen en klimmen; creatieve opdrachten m.b.v. schilderen en kleien. Kortom, zeer veel mogelijkheden. Elke opdracht ondersteunt het bewust worden en ervaren van de individuele MDI-WINProfielen.
 • Humor en plezier:
  Als mensen iets met plezier doen, ontstaat er een sfeer van openheid, zelfvertrouwen en vertrouwen in elkaar. Want je kunt jezelf zijn en dat bevordert je bewustwording.
 • Weg uit de dagelijkse routine:
  We halen mensen weg uit hun dagelijkse routine door een omgeving te creëren, die anders is. Hierdoor verandert hun perspectief. Bovendien biedt dat mensen de ruimte om zichzelf te zijn. Die beleving blijft hangen en zorgt voor verankering van het resultaat.
 • Leren door te doen:
  Mensen leren alleen als zij het noodzakelijk vinden om iets te leren. De wil is de sleutel om in actie te komen. Bovendien leren veel mensen door te doen. Alles wat mensen op die manier te weten komen, passen ze vervolgens weer toe.

Werkwijze

Onze werkwijze om te komen tot een Teamtraining Drijfveren bestaat uit de volgende stappen:

 1. Intakegesprek met opdrachtgever;
 2. Deelnemers maken een MDI-Drijfverenprofiel;
 3. Uitvoering teamtraining en het ervaren van het MDI-Drijfverenprofiel;
 4. Evaluatierapport bespreken met opdrachtgever;
 5. Evaluatiegesprek na zes maanden;

Data

In overleg wordt een datum gepland.

Locatie

Wij trainen op diverse locaties in Nederland.

Voorbeeld

Voorbeeld Drijfverenprofiel (pdf)

Investering

De totale investering voor de gehele workshop is € 380,– per deelnemer. Deze prijs is inclusief persoonlijke gedragsstijlen profiel, materiaal en voorbereiding en exclusief 21% B.T.W.

Wil u meer informatie aanvragen klik dan hier

info@dezwermgroep.nl

Artikel delen: