Coaches tot meesterlijke teams

, in

Zwermologie is de leer van De Zwerm Groep om samenwerkingsverbanden meesterlijk te laten verlopen. De slogan ‘Coaches tot meesterlijke teams’ gebruikt De Zwerm Groep sinds 2005. Maar wat verstaan wij nu onder meesterlijke teams?

Vrij Ruimte

Filosoferen in organisatiesDe inspiratie hiervoor komt uit het boek Vrij Ruimte van Jos Kessels, Erik Boers en Pieter Mostert. ‘Meesterschap is de kunst om goed te leven. Het is de kunst zowel zelf goed te leven als het goede leven voor anderen mogelijk te maken. Daarvoor moeten we persoonlijke vrijheid verwerven en gemeenschappelijke vrijheid creëren’, te lezen op pagina 135.

Meesterlijke teams

Persoonlijke vrijheid betekent de mogelijkheid om te kiezen voor eigen handelen. Kiezen en verantwoordelijkheid nemen voor eigen handelen is niet eenvoudig. Mensen hebben vaak het gevoel dat er niets te kiezen valt, ‘zo doen wij dat al jaren hier’, of hebben het gevoel dat veel hun overkomt, ‘dat is toch niet mijn taak’. Het bewustzijn van mensen vergroten over wie ze zijn, wat ze willen, welke overtuigingen ze hebben en hoe ze verschillen van anderen is van belang om juiste en verantwoordelijke keuzes te maken. Keuzes die persoonlijk en gemeenschappelijk het goede leven mogelijk maken. Oftewel meesterlijk zijn.

Een meesterlijk team is in onze ogen een team dat bewust en met gevoel voor eigen verantwoordelijkheid keuzes maakt. Keuzes die goed zijn voor het individu, het team waarin men opereert en de mensen die te maken krijgen met de effecten van de gemaakte keuzes.

Coaches tot

Het woord ’tot’ in de slogan brengt tot uitdrukking dat het werken aan deze meesterlijke status een proces is. Het gaat om de weg er naartoe en het streven om het steeds te verbeteren, individueel en in teamverband. Zo kan je mensen en teams: 1) bewust maken van hun omgeving, acties, gedrag, talenten, overtuigingen, identiteit en drive; 2) trainen in bepaalde vaardigheden en 3) ondersteunen in het bereiken van doelen en het behalen van resultaten. Dit is wat wij scharen onder coachen.

Coachen is voor ons een breed begrip. Zwermologen noemden zich eerst procesbegeleiders. Een begrip die de lading goed dekt. Echter, onderzoek onder relaties maakte ons helder dan het woord coach beter wordt begrepen. Vandaar onze slogan: ‘Coaches tot meesterlijke teams’.

Artikel delen: