De zwerm, metafoor voor toekomstige organisaties

, in

Een zwerm vogels is een goede metafoor voor de ideale vorm van een organisatie. Wat bedoelen wij daarmee? Toekomstige organisaties bezitten een aantal eigenschappen van een zwerm. Verbinding, gedeeld leiderschap, gemeenschappelijke ambitie en teamwork is de uitdaging van huidige organisaties om de toekomst mee veilig te stellen.

Verbinding

Als er in de directe omgeving van een zwerm iets gebeurt dan reageert een zwerm als één geheel. Dat is wat een organisatie ook wil. Als in de markt iets wijzigt wil je dat een organisatie daar in zijn geheel op reageert. De wereld verandert steeds sneller, dat betekent dat organisaties ook steeds sneller moeten reageren om te overleven. Als één medewerker een bepaalde trend ziet die van belang is, verwacht je dat de organisatie als geheel daar  adequaat op reageert. Het gaat erom dat informatie snel en eenvoudig beschikbaar is voor alle medewerkers.

Om verbinding in een organisatie te kunnen bewerkstelligen is het noodzakelijk dat men 100% op elkaar kan vertrouwen. Daarnaast is het van belang dat elke medewerker zich veilig voelt om open te communiceren.

Gedeeld leiderschap

In een zwerm is er gedeeld leiderschap. Om de beurt vliegt een vogel op kop en ondanks dat blijven ze op koers. Gedeeld leiderschap zal ook steeds belangrijker worden in de sneller veranderende wereld. Het zorgt voor een organisatie waar mensen eigen verantwoordelijkheid nemen en eigen initiatieven worden toegejuicht. Het is van belang dat beslissingen kunnen worden genomen op diverse niveaus met een snelheid die past bij een veranderende wereld die steeds complexer wordt.

Gemeenschappelijke ambitie

Een zwerm bestaat uit vogels met hetzelfde doel voor ogen. In een organisatie verwacht je ook dat elke medewerker zich verbonden voelt met de ambitie van de organisatie. Hoe meer iemand zich kan vereenzelvigen met het streven van zijn organisatie, hoe sterker hij zich verbonden voelt.

Het is van belang in organisaties om de ambitie van iemand te kennen en deze te laten aansluiten op de ambitie van de organisatie. Is die verbinding er niet dan ondermijnt dat de slagkracht van een organisatie. Zie ook artikel Essentie van talentmanagement, Investeren in zelfkennis

Teamwork

Het bundelen van de krachten van een zwerm vogels zorgt ervoor dat afstanden worden afgelegd die één vogel alleen nooit aflegt in een snelheid die gewenst is om te overleven. Het bundelen van de verschillende talenten van mensen zorgt voor creativiteit en innovatie waarmee de organisatie slagvaardiger wordt.

Creëren van verbinding, gedeeld leiderschap, gemeenschappelijke ambitie en teamwork is de uitdaging van huidige organisaties om de toekomst mee veilig te stellen.

Artikel delen: