Gedragsstijlen van Marston

, in

English version

Welke gedragsstijl heb jij?

Iemands gedragsstijl is wat je ziet als je met hem of haar communiceert en samenwerkt. Het geeft de manier van doen weer. Voorzichtigheid is gewenst, het is als een ijsberg. Je ziet alleen wat zich boven water bevindt. Iemand kan aan de buitenkant heel ondersteunend zijn in interactie met zijn omgeving, maar dat wil niet zeggen dat hij gedreven is om iemand te helpen, of klantgericht denkt. Hoe zit dat dan?

De gedragsstijl kan verschillen per situatie. In de basis kan de stijl anders zijn dan bijvoorbeeld in stressvolle situaties of een situatie waarin iemand wordt geforceerd, door zichzelf of door zijn omgeving. Hier praten wij dan over een aangepaste of responsstijl.

Dr. William Moulton Marston is een Amerikaanse psycholoog die het DISC model heeft ontwikkeld. Het is een model opgebouwd uit vier gedragsstijlen. In de meeste meetinstrumenten weergegeven met de kleuren: rood, geel, groen en blauw.

 

Dominantie

Hoe sterker deze stijl is ontwikkeld, hoe sterker de neiging om de omgeving te beheersen en te controleren. Hoe lager deze stijl is ontwikkeld, hoe rustiger wordt gereageerd op veranderingen en uitdagingen. Een dominant iemand reageert pro-actief op veranderingen en uitdagingen, wil graag winnen, is erg taak- en resultaatgericht, heeft een “kort lontje”, is snel kwaad, maar is het ook weer snel vergeten. Deze stijl wordt aangeduid met een rode kleur: vurig, passie en strijd.

 

Invloed

Dit is de gedragsstijl die uitdrukt hoe sterk iemand zijn omgeving via verbale overtuigingskracht en non-verbale uitstraling of charme beïnvloedt. Hij of zij is erg gericht op de gevoelens van anderen. Hoe sterker deze stijl aanwezig is, hoe groter het vertrouwen in anderen. Hoe lager, hoe minder anderen worden geïnspireerd of overtuigd. Meestal is deze persoon dan stil en houdt er niet van anderen zijn ideeën te verkopen. Is deze stijl sterk aanwezig dan is deze persoon enthousiast, hartelijk en grenzeloos optimistisch. Geel is de kleur die hierbij past: zonnig en warm.

 

Stabiliteit

Groen is de kleur van rust, natuur en stabiliteit. Deze stijl geeft aan hoe sterk volgens vaste gewoontepatronen te werk wordt gegaan. Hoe sterker deze stijl aanwezig is, hoe geringer de flexibiliteit bij het omgaan met veranderingen. Hoe lager, hoe groter de wil en capaciteit tot aanpassing aan veranderingen in de omgeving. Het werktempo van iemand met veel groen, is langzaam maar gestaag. Hij of zij is geduldig, attent, servicegericht en betrouwbaar. Het werktempo van iemand met weinig groen is hoog maar hectisch.

 

Conformiteit

Een sterke conformist houdt zich vast aan gemaakte regels en procedures. Hoe lager deze stijl, hoe sterker de neiging tot ongebonden denken en handelen. Iemand met veel blauw in het gedragsprofiel is nauwkeurig, ordenend, perfectionistisch en analytisch. Met weinig blauw in het gedrag is iemand creatief en non-conformistisch. Blauw is de kleur van de politie en de belastingenvelop.

Iedereen is uniek

Iedereen heeft deze vier stijlen tot op zekere hoogte ontwikkeld. De combinatie hiervan maakt het een persoonlijke gedragsstijl. Een mix die ervoor zorgt dat iemand niet zomaar in een kleur in te delen is. Het helpt om gedragsstijlen bespreekbaar te maken. Maar, zoals reeds gezegd, voorzichtigheid is geboden.

Gedragsstijlen, immers zeggen iets over de manier van communiceren en samenwerken. Het geeft de manier van doen weer. Onder de oppervlakte hebben wij ook te maken met drijfveren, waarden, vaardigheden en talenten.

Deze onderliggende eigenschappen maken een gedragsstijl donkerder of lichter. Heeft iemand een groene gedragsstijl, met een onderliggende sterke praktische drive, dan kan het groen beste wel eens roder lijken. Of andersom, heeft iemand een sterk rode stijl met een sterk emphatisch vermogen dan lijkt rood mogelijk op groen.

Kortom: het samenspel van gedragsstijlen, drijfveren en talenten plus de ervaringen zijn uniek voor elk individu.

Bewustzijnsmodel

De Zwerm Groep hanteert het Bewustzijnsmodel, een eenvoudig model om uit te leggen hoe wij kijken naar denkstijlen, drijfveren en gedragsstijlen in relatie tot talenten en persoonlijke ontwikkeling.

Meer informatie over de auteur of De Zwerm Groep?

Wil u meer informatie over of artikelen van de auteur? Of wilt u op de hoogte worden gehouden over activiteiten van De Zwerm Groep middels onze nieuwsbrief?

Wil u dat wij contact met u opnemen? Laat dan u gegevens achter.Artikel delen: