Niet meer opzien tegen dat functioneringsgesprek

, in

HyenaAfgelopen weken heb ik drie keer uitgebreid gesproken met Roel, een bevriende ex-collega die ik ken uit de tijd dat ik bij Haagse Brandweer werkte. Inmiddels werkt hij bij een van de andere veiligheidsregio’s.

Waar ging het over? Er komt een functioneringsgesprek aan voor Roel. Helaas voelt hij dit aan als een verloren strijd. Een strijd van Roel tegen zijn ‘tegenstanders’: de teamleider en de manager. Wat is het echte probleem? Ze hebben te maken met volledig tegenovergestelde gedragsstijlen.

Mensenmens …

Roel is van nature opgewekt, houdt van menselijke contacten, is iemand die voortdurend natuurgetrouw vriendschappen en werkrelaties opbouwt. Een echt ‘mensenmens’. Hij werkt al vanaf de dag dat hij geboren is met zijn zesde zintuig. Met aanvoelen, praten en ondersteunen, pakt hij feilloos allerlei signalen van de mensen in zijn werkveld op. Daarbij is hij zo begaan met zijn werk, dat hij zich vooral richt op collega’s die zijn aandacht echt goed kunnen gebruiken. Eigenlijk helemaal niks mis mee.

Zijn functie vraagt ook om sterke onderlinge banden. Roel is voor het grootste deel van zijn werkzaamheden vakman/coach en bedient een vrij grote groep (40+-)collega’s die zijn expertise en hulp goed kunnen gebruiken.

… tegenover controlfreaks

Zijn teamleider en manager zijn juist erg gereserveerd, nauwkeurig en houden er van systemen goed bij te houden, afspraken na te komen en procedures te volgen. Ze weten dat controle noodzakelijk is en ook dat vaste werkwijzen effectief zijn en voor borging en kwaliteit zorgen. De ervaring heeft deze twee collega’s geleerd dat hiermee de productie omhoog gaat en er volop overzicht en controle is. De managers bespreken voortdurend de gang van zaken rond het optreden van coach Roel en versterken bij elkaar de beeldvorming over zijn prestaties. Hij vult het urenregistratiesysteem niet in, houdt zich niet aan zijn afspraken enzovoort. Er is weinig goeds aan Roel.

Heel verrassend is dat de taken en werkzaamheden wel goed passen bij de verschillende gedragsstijlen, en dat ze gelukkig ook nog over de juiste personen verdeeld zijn. Alleen erg jammer dat het daarbij gebleven is. Er is totaal geen wederzijds begrip en inzicht in het effect van de verschillende werkwijzen.

Leeuw en zebra

Werkstress

Het mag duidelijk zijn dat het bovenstaande bij de verschillende partijen tot de nodige werkstress leidt. Het  zou mooi zijn als ze elkaar beter konden begrijpen en vanuit wederzijds begrip een deel van de spanning konden oplossen.

De situatie vraagt overduidelijk om een oplossing, maar de onderlinge spanning is jammer genoeg al meerdere jaren aan de gang. Zodra er iets in de werk- of privésfeer bijkomt, neemt de spanning nog verder toe, waardoor vluchtgedrag en/of uitval op de loer ligt. Dat kost geld en gaat ten koste van de kwaliteit.

Workshop ‘Kracht van gedrag’

Ik weet dat een eenvoudige workshop ‘Kracht van gedrag’, zoals wij die verzorgen voor opdrachtgevers met DISC-gedragsprofielen, een enorm verschil kan maken. Het is een investering die zichzelf snel terugbetaalt in de vorm van een betere werksfeer en hogere productiviteit. Door de jaren heen heb ik van deze bijeenkomsten langzaam een echte ‘experience’ gemaakt. Wil je op het gebied van gedrag iets veranderen, dan is het veel beter om te voelen wat het met je doet dan er uren over te praten. Ik laat mensen letterlijk met stokken voelen waar de verschillen zitten. Zo ver moet ik blijkbaar gaan. Iedereen is na afloop ervan overtuigd dat elk mens vanuit zijn eigen gedragsstijl opereert. Kijk, dan heeft zo’n workshop ook zin en komt het hele team in beweging.

Wie kan mij uitleggen waarom er zo weinig aandacht is voor zoiets eenvoudigs als praten? In feite hoef je alleen maar met elkaar de dialoog over gedrag aan te gaan. Ja, gewoon het er samen over hebben. Weken voor de functioneringsgesprekken is iedereen al zenuwachtig, er gaan vele uren verloren met zich voorbereiden op de beoordeling. Die tijd kan beter besteed worden aan verbetering van de onderlinge relaties en dialoog.

Winst voor alle betrokkenen

Er bestaan schitterende rapporten en teamprofielen, die alles in één klap duidelijk en inzichtelijk maken. Dan kunnen daarna het echte ‘talentmanagement’ en de verdeling van de werkzaamheden, gestoeld op onder andere het DISC-gedragsfundament, verder opgebouwd worden. Dat betekent winst voor alle betrokkenen. Door dit probleem aan te pakken, groeit de productiviteit. Vooral door begrip en waardering, en zeker niet door controle en borging.

Zie je in jouw werksituatie ook op tegen dat functioneringsgesprek en kun je hulp gebruiken? Bel ons gerust. Dan gaan wij met ons team werken aan een goede sfeer en een prettig werkklimaat zonder stress …

Artikel delen: