Werkstress……., wat is daar nou spannend aan?

, in

Spanningen zijn het die zorgen voor stress op het werk. Is mijn werk dan zo spanningsvol, vragen mensen zich vaak af en het antwoordt is meestal “JA”!

Houd ik mijn baantje wel?

Doe ik het wel goed genoeg? Werken doe ik voor het geld, ik zou graag wat anders doen, maar in deze tijd ligt het werk niet voor het oprapen. Ik heb te veel te doen in te weinig tijd! Antwoorden die ik regelmatig krijg op mijn vraag “waar zit je mee?’.

Schermafbeelding 2014-08-27 om 13.39.53

Op de vraag die ik onlangs stelde aan een persoon met werkstress: „Waar heb jij last van, van te weinig tijd of van collega’s?” was haar antwoord: „Van mijn collega’s want die kosten mij zoveel tijd. Tsja en wat dan, ze negeren? Apart gaan zitten en alleen werken? Niks voor mij hoor!”

Ik vroeg door: „Waar heb jij op je werk het meeste last van?”. „Mijn collega’s! Ze denken anders over zaken dan ik. Je moet weten, ik help graag anderen mensen, ik geef graag aan goede doelen, wij hebben het in Nederland goed, dus vind ik het normaal als ik anderen help met bijvoorbeeld geld geven. Ik heb collega’s die dit abnormaal vinden. Als iemand aan mij vraagt of ik wil helpen met verhuizen doe ik dat gewoon. Ook als mijn baas vraagt iets voor hem te doen terwijl ik het zeer druk heb, dan doe ik dit toch even tussen door, en tegelijk krijg ik dan last van spanningen, ik weet gewoon dat mijn collega’s het raar vinden dat ik dan help. Eigenlijk krijg ik stress van mezelf zijn op mijn werk!”.

Ik ben naar een van haar collega’s gestapt en gevraagd of er spanningen zijn op kantoor?

Het antwoordt was duidelijk, „Ja die zijn er constant. Ik heb zelfs last van stress. Ik heb bijvoorbeeld een collega die constant anderen helpt en haar eigen targets niet haalt. Ik erger mij hier mateloos aan en krijg het niet bespreekbaar. Het zou simpel zijn op te lossen als iedereen ging werken zoals ik. We hebben allemaal een bonus regeling en hoe harder we werken hoe meer geld we krijgen, nou simpel toch. Ik besteed dus al mijn tijd aan werken en geld verdienen.”

Een mogelijke oorzaak?

Kort gezegd hebben deze mensen last van onderlinge spanningen, in dit geval kun je zeggen dat deze mede worden veroorzaakt doordat de drijfveren van deze mensen botsen.

Waar de ene persoon graag helpt om het helpen, wil de ander graag geld verdienen. Dit is op zich niet verkeerd, maar het niet van elkaar weten wat jouzelf en de ander drijft op het werk, kan tot veel onbegrip leiden over en weer.

Hoe kan je nou last hebben van elkaars drijfveren?

Van de twee mensen die ik beschreef heeft de ene collega een sociale drive en de ander een praktische drive. Dit botst als er interactie is tussen deze collega’s als men dit niet van elkaar weet en er geen rekening mee gehouden wordt. Helpt de ene persoon belangeloos collega’s, ondanks de tijdsdruk zal de andere collega er tegelijk iets van vinden. De stress ontstaat door het feit dat mensen vaak werkzaamheden doen die te ver van zichzelf afliggen. Werkzaamheden die niet fitten bij de eigen drijfveren en een constante bron van spanningen kunnen vormen. Te weinig zicht op wat men drijft is dus een grote ‘stressmaker’.

Er is hoop.

Je kunt jezelf trainen in het herkennen en voorkomen van werkstress. Hoe? Onder andere door je bewust te worden van wat jouw drive is bij het doen van je werkzaamheden. Als je je bewuster bent van waarom jij dingen doet begrijp je anderen ook beter. Het reduceert de spanningen op de werkvloer en er is meer begrip voor het gedrag van anderen. En is de stress dan weg? Door je eigen drijfveren te begrijpen komt er meer begrip voor het handelen van de ander en door stress bespreekbaar te maken en het er constructief over te hebben met andere mensen, begrijpt je jezelf vaak beter en neemt de stress over de ander zijn werkwijze af.

Het steeds bewuster worden van wie wij zijn en hoe wij denken en handelen is een bijdrage tot reductie van werkstress. Dit is wat ik zie na het doen van een workshop drijfveren met een team of een coach traject. Doordat de eigen spanningen worden herkent wordt er meer ontspannen gepraat over wat men drijft en ontstaat er begrip en ruimte voor elkaars gedrag.

Praktische workshops.

In team sessies en persoonlijke coaching, besteed ik er veel aandacht aan om de persoonlijke drijfveren te doorgronden. Dit doe ik in interactieve workshops in-company. Ondersteunt met drijfveren profielen en actieve werkvormen. Vaak is een middag voldoende voor de deelnemers om de eigen drijfveren te doorgronden en meer zicht te krijgen en begrip te tonen voor andere collega’s met andere en tegengestelde drijfveren. Op een speelse manier wordt er gewerkt aan het zicht krijgen op de drijfveren die in een werkomgeving spelen. Wat ze zijn, wat de invloed is op interne spanningen en welke energie ze genereren.

Tot slot

Is jouw werk spanningsvol? Hebt u collega’s die u niet begrijpen? Komt u ontspannen op uw werk en gaat u gespannen weer naar huis? Kiest u ervoor een andere weg in te slaan en meer van uzelf en uw teamleden te ontdekken?

Meer informatie?

Neem contact op met Koos van Raalte.

Artikel delen: