Zo gaat Innovatief organiseren, laat de robots maar komen!

, in

Drie strategieën om uw concurrentiepositie te verbeteren

Robotica

De levensduur van bedrijven in de top 500 van Amerika was in 1939 75 jaar. In 2011 is die levensduur gedaald tot 18 jaar. Overleven als bedrijf of organisatie in deze tijd is niet vanzelfsprekend, er moet steeds harder voor worden geknokt. En als nog geldt wat Darwin zei: ‘ het zijn niet de sterkste of de slimste die overleven maar degenen die zich het best aanpassen aan de omgeving’, dan vergt dat continu aanpassen. En veranderingen gaan steeds sneller. Concurrentie is heviger en voor bedrijven ontstaat er een toenemende prestatiedruk. De levenscyclus van producten is korter en web shops worden steeds concurrerender. In de gesprekken die ik heb met ondernemers hoor ik regelmatig: “Het gaat achteruit met de omzet, wat kan ik doen om met mijn bedrijf meer succesvol te worden?”

Drie strategieën!

Als bedrijf kun je nieuwe richtingen bedenken, iets nieuws proberen, een nieuw business model bedenken en een nieuw product in de markt zetten. Dat betekent wel risico’s nemen.

Of je kunt als bedrijf ook géén risico’s willen nemen: kosten verlagen, nog meer op kosten snijden, verder automatiseren en blijven streven naar meer doen met minder mensen… nog maar weer een ontslaggolf. Maar dat houdt een keer op.

Hoe staat het met je concurrentiepositie verbeteren door innovaties in je organisatie, vernieuwing in het omgaan met elkaar, is dat mogelijk? Zijn er op dat vlak revolutionaire ontwikkelingen te zien? Bekende thema’s hierbij zijn: sociale innovatie, het nieuwe werken, sociocratie, inspirerend organiseren. Of lean waarmee we processen efficiënter maken. Maar organiseren wij ons samenwerken tegenwoordig echt anders dan 40, 20 of 10 jaar geleden? 

Moderne techniek

Meegetrokken door de ontwikkelingen van de techniek waar de innovaties elkaar razendsnel opvolgen verandert de omgeving sterker dan ooit. De exponentiele verbetering van prijs-prestatieverhouding van digitale producten blijft al maar doorgaan: smartphones, Ipads, smart tv, robots (heeft u nog geen stofzuigerrobot?) worden beter én goedkoper. Zo ook de internet mogelijkheden waar nu de aan internet gekoppelde huishoudapparatuur voor de deur staat te dringen en informatieopslag in de ‘cloud’ steeds goedkoper wordt. Informatie is daardoor toegankelijker dan ooit. Weten we iets niet, we ‘googelen’ of  ‘youtuben’  het gewoon toch even, en als er iets in de wereld gebeurt, zijn we er als het ware bij en kunnen we er via twitter ook op reageren. En onze reacties en de data die we zelf leveren worden ook nog gemeten en als ‘big data’ verwerkt. Door de ontwikkelingen in de techniek kunnen we heel veel meer en weten we heel veel meer dan een paar jaar geleden. Innovaties te over! 

Anders naar de markt kijken

tumblr_lz12p414O01qzhoqfo1_500Bedrijven organiseren het werk nog altijd naar ideeën en mogelijkheden van jaren geleden met gedefinieerde en op deelprocessen gespecificeerde taken. Dat geeft duidelijkheid en we zijn het al een tijdje zo gewend. De techniek verandert de wereld terwijl wij mensen niet veel anders reageren of ons anders gedragen dan in de tijd van Socrates. Redeneren en filosoferen doen wij nog net zo en wij lijken nog steeds dezelfde gevoelens en emoties te hebben: jaloezie, achterdocht en streven naar macht, zoals Shakespeare ze zo prachtig heeft beschreven. Nieuwe manieren van samenwerken liggen niet voor de hand. De bestaande manier van organiseren omgooien vereist visie, anders naar de markt kijken en durf.

Strategie nieuwe stijl

‘Willen bedrijven overleven, dan moeten ze hun strategie ingrijpend veranderen.’ Daar is John Hagel de auteur van het boek ‘The Power of pull’ van overtuigd. Volgens Hagel moet centraal staan hoe je als bedrijf de ontwikkelingen van de moderne techniek beter gebruikt om waarde te creëren met de unieke mogelijkheden van de mens. Volgens Hagel moeten we veel meer gebruik maken van de innovaties in de techniek om mensen hun creativiteit, verbeelding en emotionele vaardigheden echt goed te benutten. Hagel is niet de enige die dit uitdraagt, ook in Nederland hebben we voortrekkers. Een quote uit een van de Nederlandse onderzoeken op dit terrein:  

bron van vooruitgang(Uit: Sociale innovatie als aanjager van productiviteit en concurrentiekracht. Artikel in Management &  Organisatie van  september/oktober, 2013. Auteurs: Bosch, F.A.J. van den | Commandeur, H.R. | Heij, K. | Volberda, H.W.)

Uit een eerder onderzoek: Verklaring van innovatiesucces, de technologische en sociale innovaties naast elkaar.tabel soc innovatie

(Uit: Monitoren van sociale innovatie: slimmer werken, dynamisch managen en flexibel organiseren. Henk Volberda, Justin Jansen, Michiel Tempelaar en Kevin Heij.)

Technologie plus Sociaal: de mix!

Hoe gaan we om met de technische mogelijkheden van vandaag als individu in een organisatie én als leiding van de organisatie? Zetten we moderne techniek in om snel informatie uit onze eigen organisatie te krijgen en daarop te reageren, te begrijpen en mee te denken, en daardoor meer betrokken te raken? Wordt dat gemeten? Gebruiken organisaties de ontwikkelingen uit de techniek om mensen zich beter te laten ontwikkelen, de samenwerking tussen mensen en hun gezamenlijke bijdrage aan de organisatiedoelstellingen te verbeteren? Natuurlijk, er zijn prima bedrijfsvideo’s, intranetten en websites, maar worden die ingezet om de mensen in de organisatie meer te betrekken, iets nieuws te laten bedenken of zich te beter ontwikkelen?

Innovatief organiseren

Innovatie bij organisaties gaat om samenwerken te bevorderen, handiger (samen)werken in teams en het aanwezige talent optimaal benutten. Het gaat ook om snel reageren op veranderende omstandigheden, snel juiste keuzes maken en snel beslissen. Maar ook fouten kunnen maken en daarvan leren. Dat kan met creatieve en ondernemende werknemers die kansen zien en nieuwe dingen kunnen proberen.

Een goed begin is aandacht te geven aan deze zaken. Ontdek wat er aan talenten en ongeziene vaardigheden in uw organisatie verscholen zit, zet die in op taken die nog niet beschreven zijn, maak het werk leuker. Laat daarmee nieuwe ideeën opborrelen en creëer kansen die anders nooit zouden ontstaan. Hoe willen mensen zich inzetten? Gaat dat in vast dienstverband of alleen als inzetbaarheid van dat specifiek talent nodig is? Durven we daar mee te experimenteren en durven we daarbij de hulp van de techniek in te roepen, applicaties te gebruiken die dit mogelijk maken en ons hierbij helpen?

Met dank aan vele inspiratiebronnen doe ik een poging tot een paar kenmerken van een innovatieve organisatie:

  • zCreativiteit krijgt de ruimte
  • Talent wordt herkend, erkend en ontwikkeld
  • Besproken wordt waar we zijn en waar we voor gaan, met focus op het doel
  • De aanwezige kennis wordt benut en continu aangevuld
  • Er is sprake van een echte dialoog met medewerkers, klanten en overige stakeholders
  • De organisatie staat open staan voor verrassingen en goed contact met de buitenwereld
  • Er is diversiteit in meningen, opleiding, interesses, geslacht en leeftijd
  • De organisatie biedt een veilige omgeving voor teams en individu.
  • Er is vertrouwen en…
  • Mensen nemen hun verantwoordelijkheid om op pad te gaan en zelf hun kansen te vergroten

Je bent volgens mij innovatief aan het organiseren en goed op weg als je deze kenmerken terug ziet in je organisatie en als de organisatie gebruik maakt van de moderne technische mogelijkheden om dit gaande te houden! Deze lijst is voor verbetering vatbaar, ik hoor deze verbeteringen graag. Ik daag je uit mee te denken hoe we hier ook techniek en apps  nog meer toe kunnen toepassen!

De Zwerm Groep helpt  hier graag bij. Wij hebben ervaring met het organiseren van sessies om talent en creativiteit aan te boren en neuzen te richten. Wij gaan daarbij uit van de talenten van elk individu. Het afgelopen jaar hebben wij bedrijven geholpen de samenwerking te verbeteren. Dat doen we voor afdelingen, managementteams, directieteams en or-en. We hebben met bedrijven nieuwe business modellen gegenereerd. We hebben bedrijven geholpen om nieuwe kansen te ontdekken en anders naar de markt te kijken, veranderingen in te zetten en daar mee om te gaan.

Als je hier ook in geïnteresseerd bent, neem dan eens vrijblijvend contact op met Hans Herlaar.

Artikel delen: