Functiebenchmarken in 4 stappen

, in

In vier stappen naar een gedragen besluitvorming bij werving en selectie

Hoe scherper het beeld van de functie, hoe gemakkelijker het wordt om de juiste persoon aan die functie te koppelen. Maar ook om die persoon doeltreffend te begeleiden naar succes in zijn of haar nieuwe rol. De functiebenchmark levert een helder beschreven functieprofiel op en duidelijke adviezen. Zowel voor werving als voor begeleiding van de gekozen kandidaat.

De vier stappen van onze benchmark

1. De voorbereiding. We bespreken wie belangrijk zijn om als deelnemers aan de benchmark mee te doen.
2. De benchmark. Kaderen wat we over doel, positionering en verantwoordelijkheden van de functie weten.   Direct daarna vindt de meting van individuele meningen plaats. Hiervoor gebruiken de online benchmark tool van TTISI (zie de folder hieronder).
3. Een geleide discussie, met specifieke aandacht voor de afwijkende meningen.
4. In de laatste stap wordt het functieprofiel opgesteld in een rapport. Na selectie kunnen ook snel adviezen voor selectie en ontwikkeling van de kandidaten volgen.

Opleidingsniveau, competenties, ervaring en persoonlijkheidskenmerken kunnen vanuit verschillende belangen bekeken een volledig ander wensprofiel opleveren. Wat bedoelen we met coachend leiderschap? Of drijfveren? Wil je doordringen tot de kern van wat belangrijk is, dan levert de benchmark objectieve input op. Met de functiebenchmark methode wordt de input van alle betrokkenen gestructureerd vastgelegd. De besluitvorming wordt daarmee vergemakkelijkt met een breed gedragen uitkomst als resultaat. Harde functie-eisen maar ook kenmerken als gedrag, drijfveren en talenten die voor de functie van belang zijn, komen duidelijk aan het licht.
Met het rapport komen de scores en gemiddeldes van 37 belangrijke factoren naar voren.

In 4 Stappen een functie benchmarken

Meer informatie?

Wil u meer informatie aanvragen klik dan hier

info@dezwermgroep.nl

Klik op onderstaande link om folders te downloaden

Artikel delen: