Uitgelicht: opleiding voor assessoren (outdoorselectie) veiligheidsregio’s

, in

Wat iedere veiligheidsregio wil voorkomen, is dat kandidaten door een selectie komen terwijl ze niet over de juiste competenties beschikken. Een weggegooide dure opleiding door vroegtijdig stoppen en niet goed gekwalificeerde manschappen zijn immers het gevolg. Assessoren moeten daarom de verrichtingen van kandidaten tijdens selecties uitstekend kunnen vertalen naar de zes (basis)competenties voor manschappen. Daarbij moeten zij de bekende valkuilen, zoals aannames omtrent gedrag, zien te vermijden. Bij De Zwerm Groep zijn wij al tien jaar actief voor diverse veiligheidsregio’s. Niet alleen als assessor, maar ook als trainer van assessoren waaronder bevelvoerders, sportinstructeurs, P&O-ers en leidinggevenden. In dit artikel licht ik graag toe wat onze assessorentrainingen voor veiligheidsregio’s zo uniek en dus waardevol maakt.
Allereerst ga ik in op de belangrijkste vaardigheden voor assessoren. Zij moeten in elk geval:

 • kennis hebben van theoretische modellen en waarneembaar gedrag kunnen vertalen naar competenties;
 • goed weten wat een outdoor assessment inhoudt;
 • zaken die ze waarnemen kunnen registreren en benoemen;
 • een gemeenschappelijke taal over gedrag hanteren;
 • de verschillende valkuilen erkennen en herkennen. Ze moeten zich bewust zijn van hoe hun waarneming hierdoor wordt beïnvloed;
 • een dialoog kunnen voeren over de verschillende competenties met de partners in het selectieproces, zoals psychologen en procesbegeleiders van De Zwerm Groep.

Mix van theorie en praktijkoefeningen

Om deze vaardigheden bij te brengen, geven wij vanuit De Zwerm Groep sinds jaar en dag trainingen voor assessoren binnen veiligheidsregio’s. Wij kiezen bewust voor een outdoorsetting, omdat het in deze wereld om groepsdynamische competenties gaat. Die zijn in een selectiegesprek of middels uitsluitend psychologisch onderzoek nauwelijks in kaart te brengen. De optimale afwisseling tussen theorie en praktijkoefeningen (met videofeedback) is iets wat eerdere deelnemers als uitermate positief hebben ervaren. Ze vinden het leuk en leerzaam om oefeningen in het veld uit te voeren, waarbij ze hun eigen competenties en die van anderen moeten waarnemen, herkennen en benoemen. Als assessor moet je bijvoorbeeld in de praktijk het onderscheid kunnen maken tussen moeheid en motivatie. Als deelnemers een hindernisparcours doorlopen en halverwege opgeven, dan is de vraag of dit vanwege een slechte conditie is of omdat de wil er gewoonweg niet is. Om hier de juiste antwoorden op te kunnen geven, rijken wij alle benodigde tools aan.

De training voor assessoren in het kort:

 • Allereerst geven we een presentatie over theoretische modellen, waarin we de diverse gedragsstijlen herkennen en benoemen. Zo krijgen de toekomstige assessoren inzicht in de gedragsstijlen, de rol van gedrag en de achterliggende theorie.
 • Vervolgens verdiepen we ons in valkuilen en veelgemaakte fouten bij waarnemingen. De deelnemers ervaren zelf hoe snel we kunnen oordelen.
 • We lichten het bewustzijnsmodel toe en leggen een link met de rol van gedrag.
 • Ook doen we een koppeling tussen competentiemanagement en de benodigde competenties in de veiligheidswereld.
 • Tussendoor oefenen we allerlei praktijkoefeningen die confronterend en leerzaam zijn.
 • Diverse oefeningen nemen we ook op video op. Na afloop bespreken we de videobeelden en koppelen we de opgedane ervaringen aan de theorie.
 • Uiteraard beantwoorden wij alle benodigde vragen om zo de inzichten te vergroten als het gaat om eigen en andermans gedrag en valkuilen.

Ons netwerk van experts in de veiligheidswereld

Ik ben vanuit De Zwerm Groep al meer dan tien jaar actief binnen diverse veiligheidsregio’s. Hierbij vervul ik, vaak samen met mijn collega’s, de rol van projectleider, coach, procesbegeleider of bijvoorbeeld trainer. Dit doen wij zowel tijdens bevelvoerderstrainingen en OVD-oefendagen als bijvoorbeeld tijdens selecties voor repressief personeel, teambuildingstrajecten, etc. Door onze brede en jarenlange ervaring op gedragsgebied binnen teams, zowel in het bedrijfsleven als de brandweer-opleidingspraktijk, zijn wij de uitstekende partner om ook de assessoren zelf op te leiden. Inmiddels hebben wij al meer dan tachtig waarnemers binnen de veiligheidswereld opgeleid én begeleid. Uit de evaluaties blijkt onder meer dat assessoren onze kennis van de veiligheidswereld, de herkenbaarheid van de ingebrachte cases, de gemeenschappelijke taal en de praktijkgerichte opzet waarderen!

Meer informatie?

Wilt u een training voor assessoren afnemen? Of meer informatie ontvangen over het belang van een goed assessment? Neem contact op met De Zwerm Groep.

Artikel delen: