24/7 Persoonlijke effectiviteit

, in

Persoonlijke effectiviteit

Mensen die goed in hun vel zitten, kunnen makkelijker meebewegen met veranderingen, onder druk presteren en productiever aan de slag. Ze werken beter samen en lopen minder risico op verzuim. De vitaliteit en veerkracht van mensen kan echter afnemen door gebeurtenissen als een reorganisatie of door persoonlijke factoren. Begeleiding door een personal coach van De Zwerm Groep biedt dan uitkomst. De Zwerm Groep gelooft en ervaart dagelijks dat oplossingsgerichte coaching mensen helpt om vitaler en veerkrachtiger te worden. Ze zijn gelukkiger en ervaren meer vrijheid op hun werk en in hun privé-leven. Persoonlijke effectiviteit geeft richting aan uw leven.

Het coachingsproces is uiteraard bij iedereen uniek. Ieder persoon heeft immers een eigen coachingsbehoefte vanuit zijn of haar beleving en context. De specifieke coachingsvraag ontwikkelt zich vaak pas in de loop van het proces. Daarom is de behoefte aan aandacht, tijd en ondersteuning individueel bepaald en vaak moeilijk voorspelbaar. Om hier creatief en flexibel op in te spelen, biedt De Zwerm Groep het 24/7-coachingstraject.

Ons 24/7-traject

Bij een 24/7-traject hebben coachees gedurende het coachingsproces indien nodig 24 uur per dag, 7 dagen per week toegang tot hun coach. De coach zal in het voorkomende geval, zodra zich een passende mogelijkheid voordoet, contact opnemen. Ieder persoonlijke effectiviteit-traject wordt daarbij zonder meerprijs ondersteund door een assessment.

Het veilige, neutrale en toch ook confronterende coachingsproces is bedoeld voor directie, management, specialisten en andere professionals, veelal ter ondersteuning van actuele veranderprocessen, teamontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling. Bij de start van het traject brengen we de coachingsdoelen scherper in beeld. Hierbij koppelen we de persoonlijke wensen aan inzicht en professionele ontwikkeling aan de focus op performance in de organisatie.

De methode en theorie

De Zwerm Groep heeft een model ontwikkeld om de belangrijkste individuele eigenschappen in kaart te brengen: dit model noemen wij het ‘Bewustzijnsmodel’. Wij brengen dit middels een persoonlijk assessment , bij de coachee in beeld. Het betreft:

  • talenten – wat je van nature goed kunt;
  • interesses en overtuigingen – wat voor waarde hecht je aan deze talenten;
  • drijfveren – welke richting geef je aan je talenten, interesses en overtuigingen;
  • gedragsstijlen – hoe is je interactie met de omgeving (DISC)

persoonlijke effectiviteit

Aansluitend geven we inzicht in de eigen persoonlijke belemmeringen en de invloed hiervan op de samenwerking en interactie met stakeholders en collega’s. Van onbewust gedrag naar bewust gedrag, middels “De Methode GoldenBox”. Het doel hiervan is dat de coachee verantwoording kan nemen voor de koers die hij of zij wil varen, binnen de context van de werkzaamheden en functie.

Voor wie?

Onze coachtingstrajecten zijn geschikt voor iedereen die aan zijn persoonlijke ontwikkeling wil werken, meer inzicht wil in zijn talenten en belemmeringen en zoekt naar zijn kracht en vrijheid. Te denken valt aan:

  • Directeuren
  • Teamleiders
  • Ondernemers
  • Specialisten en andere professionals
  • Medewerkers

Nazorg

Gedurende twaalf maanden blijven wij in contact met de coachee om de vorderingen te volgen en ad hoc te kunnen ondersteunen bij lastige momenten.

Tijdsinvestering

Wij gaan uit van een startfrequentie van eenmaal per week. Na vier weken zal dit overgaan in om de week en na vier maanden naar eens in de drie of vier weken. De wensen en behoefte van de coachee is hierin leidend.

Informatie/inschrijven

Wil u meer informatie aanvragen klik dan hier

info@dezwermgroep.nl

Klik op onderstaande link om folders te downloaden

Artikel delen: