CASE: Projectmanagers aan de slag met risico gestuurd werken.

, in

Een van onze klanten uit de elektrotechnische branche heeft de ambitie om in 2020 grotere en complexere utiliteitsprojecten uit te voeren. Daarvoor diende zijn projectmanagers zich te ontwikkelen in hun projectmanagement competenties, vaardigheden en ‘skills’. Wij hebben voor onze klant een op maat leertraject ontwikkeld, waarin 3 aspecten centraal stonden:

 

1. Het continu reflecteren op het eigen functioneren, de eigen krachten en de rol
binnen het projectteam;

2. Risicogestuurd denken en handelen, zodat zij als projectmanager het hele
proces tussen besluitvorming en het gestelde doel goed konden overzien. Zo
worden de onzekerheden in het project, die het behalen van doelen/ambities in
de weg kunnen staan, eerder zichtbaar. Ten doel om veel bewustere keuzes te
maken in de beheersing van die onzekerheden.

 

 

3. Het verbeteren van de projectmanagement competenties van de deelnemers.
De ontwikkeling was gericht op de competenties die elke projectmanager dient
te beheersen en worden belicht vanuit de 6 beheersaspecten van
projectmanagement (GOTIK+R), zo werd de ‘zachte’ kant van
projectmanagement, verbonden met de ‘harde’ kant van projectmanagement.
Enerzijds werd getraind op projectmanagement skills om grip en sturing te krijgen
op financiën, risico’s en projectresultaten. Anderzijds is er veel aandacht besteed
aan de individuele bewustwording van de rol waarin de projectmanagers acteren incl. de bijbehorende taken en verantwoordelijkheden.

 

Het resultaat van het traject is dat de deelnemers zicht hebben gekregen op hun eigen sterke kanten en de nog verder te ontwikkelen competenties. Door de gebruikte methodes hebben de deelnemers ervaren hoe het is om met het team vorm te geven aan risico gestuurd werken en zijn  het nu aan het implementeren in de organisatie en team. Het persoonlijk ontwikkelen richting de eigen en organisatie ambities heeft een boost gekregen en geeft de deelnemers de mogelijkheid om duurzaam te bouwen aan een risico gestuurde aanpak. De reis naar 2020 wordt nu duurzaam vorm gegeven, elke deelnemer vanuit zijn eigen kracht en bewust van de onzekerheden.

Interesse?

Neem voor het inplannen van een training of voor het verkrijgen van meer informatie contact op met ons.

 

Artikel delen: