Welke denkstijl heb jij? Beantwoord de vier vragen over denken!

, in

Om de interactie met anderen te verbeteren, is het belangrijk om ook de interactie met jezelf te verbeteren. Daarvoor is inzicht in denkstijlen noodzakelijk. Bij De Zwerm Groep werken wij vol overtuiging met de denkstijlen van Hartman. In deze blog lees je meer hierover én stellen we je vier belangrijke vragen om snel en eenvoudig inzicht te krijgen in jouw denkstijl.

Hartman onderscheidt drie soorten concepten die ten grondslag liggen aan de denkstijlen [link naar https://www.dezwermgroep.nl/2012/08/denkstijlen-en-talenten.html]. In het kort komen deze op het volgende neer:
1 De systematische denkstijl – Niet tastbare, immateriële, niet empirisch waarneembare, conceptuele of mentale begrippen of ideeën, die hun waarde ontlenen aan de ordening die ze brengen, de mate waarin ze structuur brengen in chaos (bijvoorbeeld: de ‘wet’ of ‘taal’ of ‘cijfers’).


2 De praktische denkstijl – Onderscheidende, meervoudige (als in niet-exclusief, uniek), fysiek tastbare, empirisch waarneembare, classificeerbare, onderling te vergelijken concepten die hun extrinsieke waarde ontlenen aan hun concrete toepassing (bijvoorbeeld: materiële ‘dingen’ als een auto, een horloge).


3 De empathische denkstijl – Unieke, enkelvoudige concepten die van zichzelf over intrinsieke waarde beschikken; een waarde puur gebaseerd op het feit dat ze zijn, bestaan, leven. In het oorspronkelijke denken van Hartman komen alleen mensen in aanmerking voor deze kwalificatie omdat (zelf)bewustzijn een voorwaarde is voor intrinsieke waarde.


Benadering denkstijlen

Ongeacht het soort concept zijn er volgens Hartman drie manieren om elk gegeven concept te benaderen, te kwalificeren, te definiëren en te waarderen*, te meten dus.

Sub 1: het onderscheidende is de systematische manier. Voldoet ‘iets’ aan het formele concept dat eraan ten grondslag ligt? Bijvoorbeeld: is dit wijn?

Sub 2: het onderscheidende is de vergelijking. Is iets beter, slechter of gelijk aan ‘iets’ in dezelfde klasse. Bijvoorbeeld: is dit goede wijn?

Sub 3: het onderscheidende is dat wat de basis van het unieke karakter van ‘iets’ is. Bijvoorbeeld: wat maakt deze wijn zo goed?  

Om iets te kunnen waarderen, is bewustzijn nodig.

Bewustzijn als voorwaarde

Wat mij opvalt in het oorspronkelijke denken van Hartman is dat alleen mensen in aanmerking komen voor het waarderen van unieke, enkelvoudige concepten die van zichzelf over een intrinsieke waarde beschikken; het empathische denken. Dit omdat bewustzijn een voorwaarde is voor het toekennen van een intrinsieke waarde. Met andere woorden: mensen die hoog scoren op het empathische denken, zien en waarderen mensen feilloos.

Alleen aan mensen voorbehoudendenkstijlen

Hartman kent de empathisch denkende stijl alleen toe aan mensen. Hij vermeldt hierbij dat het niveau van bewustzijn van belang is bij het ontwikkelen van deze denkstijl. Kort gezegd, hoe bewuster de mens, hoe nauwkeuriger de waarneming en het waarderen zal plaatsvinden. In de interactie met mensen is dus te stellen dat mensen die laag scoren op het empathische denken in de omgang met mensen onbegrip kunnen tegenkomen. Zij begrijpen de mens niet volledig en voelen deze minder nauwkeurig aan en acteren hier dan ook op. Minder bewustzijn betekent dus dat de interactie tussen mensen onderling lastiger is.
Wij kunnen onze interactie met anderen en onze zelfwaardering verbeteren door onder andere bewuster te gaan leven.

Vier belangrijke vragen

Benieuwd wat jouw voorkeursdenkstijl is? Beantwoord dan onderstaande vragen:

  1. Heb je na het lezen een warm gevoel aangaande dit artikel en waardeer je het omdat je de auteur kent en hieraan waarde hecht? Dan scoor je op empathische denkstijl hoger dan de andere twee stijlen.denkstijlen
  2. Benje na het lezen van mening dat dit artikel beter is dan andere artikelen, da
    n scoor je op de praktische denkstijl hoger dan de andere twee stijlen.
  3. Heb je na het lezen zoiets van ‘goede tekst, handige uitleg’, dan scoor je op de systematische denkstijl hoger dan de andere twee stijlen.
  4. Heb je na het lezen geen voorkeur, dan is er sprake van balans in jouw denkstijlen.

TIP: Leef zo bewust mogelijk. Weet je niet hoe je dit kunt veranderen in dagelijkse praktijk? Neem dan contact met mij op. Door een TriMetrix-profiel in te vullen, krijg je zich op jouw denkstijlen. Een praktisch hulpmiddel voor meer zelfkennis om vervolgens de interactie met anderen te verbeteren en het is een degelijke start naar een bewuster leven.

Informatie aanvragen

Wil u meer informatie aanvragen klik dan hier

info@dezwermgroep.nl

Klik op onderstaande link om folders te downloaden

Artikel delen: