Klant aan het woord – Een ontwikkeltraject met impact bij Hager.

, in

Afgelopen jaar heeft er een ontwikkeltraject plaatsgevonden op de afdeling Service & Competence Center van Hager. De trainingen en coaching sessies op het gebied van persoonlijke effectiviteit zijn uitgevoerd in samenwerking met De Zwerm Groep en Cratos Consulting, onder leiding van trainer en coach Koos van Raalte. De trainingen en coaching sessies op het gebied van de projectmanagement skills zijn uitgevoerd onder leiding van Michael Sauerbier.

Samenwerking De Zwerm Groep en Cratos Consulting

Hager heeft een groeiplan richting 2020 opgesteld, waar het aandeel van projecten ster
k groeit. Dit betekent voor Hager dat er met meer en grotere projecten gewerkt gaat worden. Door deze verandering is er een behoefte ontstaan, om de persoonlijke effectiviteit en de projectmanagement skills te ontwikkelen, zodat de onderlinge samenwerking verbetert. Vanuit deze behoefte is er een samenwerking met De Zwerm Groep/Cratos Consulting aangegaan om Hager op beide vlakken te ondersteunen.

Tijdens het leertraject is er nauw samengewerkt met Koos van Raalte en zijn collega Michael Sauerbier. Wat heel fijn was aan deze samenwerking is de manier waarop Koos en Michael elkaar aanvulden. Door deze aanvulling was de chemie goed en werd er een sfeer gecreëerd waarbij iedereen openlijk kon communiceren. Door deze openlijke communicatie wisten Koos en Michael de juiste dingen te benoemen en hun aanpak hier op aan te passen. Zij hebben daarbij ook de juiste bemiddeling en tools aangeboden.

Wat goed is om te benoemen, is dat de deelnemers na een leertraject niet direct veranderd zijn, maar dat dit nog maar het begin van het groeiproces is. Dit veranderproces heeft een grote impact op alle medewerkers en juist daarom is het belangrijk om blijvend aandacht te besteden aan de gehele ontwikkeling om deze ook te verankeren in de organisatie.

Wat heeft het ontwikkeltraject opgeleverd?

Een ontwikkeltraject van een heel jaar is niet niks. De deelnemende medewerkers hebben dan ook aangegeven de trainingen met ups-and-downs te hebben ervaren. Iedereen wordt geprikkeld om zich open te stellen en op zulke momenten komt men zichzelf tegen. Dat heeft impact. Ondanks de ups-and-downs overheersen de hele positieve momenten. Zo gaven de deelnemers aan dat er voldoende stof tot nadenken is gegeven en dat deze stof goed toe te passen is in de praktijk. Daarnaast zijn zowel de sterkere als de zwakkere kanten van de medewerkers ontwikkeld en was de chemie tijdens de trainingen goed!

Een mooi voorbeeld uit de praktijk:

Tijdens het leertraject is er gesproken over ongelijkwaardige en gelijkwaardige gesprekken. Een ongelijkwaardig gesprek werd daarbij een A-B’tje genoemd en een gelijkwaardig gesprek een A-A’tje.

Als er momenteel weleens gemopperd wordt op de afdeling omdat een gesprek niet is verlopen zoals gewenst, dan zeggen collega’s tegen elkaar: ‘Was er soms sprake van een A-B’tje?’. Doordat dit onderling gezegd kan worden, blijft de focus op juiste houding en gedrag en verandert zo’n gesprek snel weer naar een A-A’tje. Het is mooi om te zien dat de geleerde theorie meteen wordt toegepast in de praktijk.

Al met al was het een goed georganiseerd leertraject dat tot veel nieuwe inzichten en persoonlijke ontwikkelingen heeft geleid! Hager wil De Zwerm Groep en Cratos Consulting ook bedanken voor het waarmaken van hun beloftes.

Auteur: Claudia Broekmeulen

One-liners Hager Elektro B.V. afdeling Service & Competence Center:

Rob Goedegebuur – Manager Orderfulfilment: “To the point, betrokken, effectief en leuk!”

Hans Mols – Manager Service & Competence Center: “Intensieve coaching en teamwork leiden tot Inspiratie, Bewustwording & Ontwikkeling, waardoor Onderling Vertrouwen, Persoonlijke Verantwoordelijkheid en Resultaten versterkt worden”

Informatie

Wil u meer informatie aanvragen klik dan hier

info@dezwermgroep.nl

Klik op onderstaande link om folders te downloaden

Artikel delen: