De PE-methode een aanpak die werkt

, in

De PE-methode creëert bewustwording die medewerkers aanspreekt om vanuit de eigen verantwoordelijkheid te handelen. Medewerkers gaan gedrag ontwikkelen die bijdraagt aan een constructieve houding in de samenwerking met collega’s. Een aanpak die werkt!

De PE-methodiek is een samensmelting van 20 jaar praktijkervaringen, bewezen theorieën en een éénduidige aanpak. Een belangrijk ingrediënt is het samenwerken van verschillende mensen van verschillende training bureaus, die alle hun specialisme en ervaringen in brengen.

“Wij brengen mensen daar waar zij willen zijn, op een unieke en doelgerichte manier”.

“Met een focus op Houding en Gedrag”

De Zwerm Groep | onderscheid op basis van het meten van gedragsstijlen,(psycholoog William M. Marston) , Driving Forces (Eduard Spranger)  en Denkstijlen en Talenten (TTI Success Insights) heeft de ervaring om de gemeten profiel resultaten met praktische trainingen vorm te geven. Al 20 jaar bewijzen zij dat hun praktijkgerichte trainingen werken en dat zij de resultaten neerzetten die zij beloven.

Choice-Training | verdient zijn sporen in het onderwijs. Op vele SO-Scholen werken PE-opgeleide jongerenwerkers die kunnen lezen en schrijven met deze doelgroep. Rogier greebe is een man van woord en daad en geeft hulp waar het maar kan. Een bevlogen groep mensen die de docenten en hun leerlingen begeleiden naar een hoger niveau.

CCCM | het bureau voor corpered coaching. Jurgen Steeman is de grondlegger van een van de gebruikte theorieën. “ De Methode Goldenbox. Van extern reactief gedrag naar intern proactief gedrag door het zelf te willen!. Een theorie die pakt en aanhaakt bij gewone mensen als jij en ik. Een ervaren bureau als het gaat om grote transities binnen organisatie’s.

Tools die wij inzetten:

Huiswerk/reflectie |  alle deelnemers aan de PE-methode maken huiswerk/reflectie. Dit wordt ingezet tijdens alle teamsessies en met alle betrokken deelnemers in de sessie besproken. Men ervaart letterlijk elkaars belemmeringen en kracht.

Matchi | Het regisseren van mensen in teams. Met als uitgangspunt de resultaten die het team dient neer te zetten, ieder vanuit zijn eigen kwaliteiten.

Matchi | Het rangschikken van alle beschikbare data die uit de trainingen komen in de vorm van overzichtelijke layouts.en Keynotes.

Matchi | Functie benschmark voor al uw functies, de juiste mens op de juiste plek.

Gedrag profiel | Gedrag analyse geeft inzicht in zowel de natuurlijke gedragsstijl van een respondent, als de stijl die hij/zij laat zien als reactie op zijn/haar omgeving. Dit middels het DISC-model van de Amerikaanse psycholoog William M. Marston.

Driving Forces | Wat vind ik echt belangrijk? Wat geeft mij de kick om zelf in beweging te komen? Soms weten we het zelf niet eens. Aan de hand van 12 Driving Forces (gebaseerd op het werk van Eduard Spranger) maken de Driving Forces Analyses het onzichtbare zichtbaar. Weten waar we werkelijk voldoening uit putten, is de belangrijkste stap op weg naar “fluitend naar het werk”.

Denkstijlen en Talenten profiel | Een denkpatroon zegt veel over wat iemand van nature gemakkelijk afgaat in een gegeven situatie of omgeving. Oftewel: wat zijn of haar talenten zijn. Concreet gaat het daarbij om de vraag hoe iemand informatie verwerkt, hoe hij of zij waarneemt. Welke patronen en bewustzijnsniveaus sturen zijn of haar gedachten en denkneigingen? Welke talenten komen hier uit voort? En wat betekent dit voor hoe hij of zij de wereld ervaart, waardeert en benadert? En voor hoe hij of zij zichzelf ervaart en waardeert?

Snel starten met denkstijlen | Lees dan het boek “Exelleren in Vrijheid”, van collega Peter Roemeling. (inclusief opdrachten en inzicht in uw denkstijlen profiel).

Lencioni | team frustraties | In zijn boek De vijf frustraties van teamwork beschrijft Patrick Lencioni vijf frustraties, voor de hand liggende maar gevaarlijke valkuilen, voor teamwork. Hier inzicht in verkrijgen en mee aan de slag gaan geeft elk team een boost.

Traject overzicht. (3 maanden trajecten)

24/7 Coaching Persoonlijk | 3 maanden | 6 maanden | 12 maanden traject | Download de folder 24:7 coaching 2019

24/7 team coaching | 3 maanden | 6 maanden | 12 maanden traject | Download de folder Persoonlijke Effectiviteit 2019 teams

Wil u meer informatie aanvragen klik dan hier

info@dezwermgroep.nl

Klik op onderstaande link om folders te downloaden

Artikel delen: